[language] ad01=Dobýt základnu útokem. (je třeba být součástí vítězného klanu) ad02=Ubránit základnu před útokem. (je třeba být součástí klanu vlastníka základny) ad03=V průběhu dobývání vstoupit mezi 20 nejlépe bodovaných hráčů, nezávisle na výsledku dobývání. ad04=Nashromáždit 10 zabití protivníka ad05=Vyhrát 30 her v módu "Přežití" ad06=Vyhrát 30 her v módu "Týmová hra" ad07=Vyhrát 30 her "Horní vs Spodní" ad08=Nashromáždit 1 milion kreditů ad09=Získat 300 vítězství v libovolném módu ad10=Odehrát 1000 bitev ad11=Eliminovat 6 protivníků v 1 bitvě ad12=Přinést klanu 7500 bodů vlivu ad13=V jednotce hráče je pes 5. nebo vyšší úrovně ad14=V jednotce hráče je horník 6. nebo vyšší úrovně ad15=V jednotce hráče je žoldák 5. nebo vyšší úrovně ad16=V jednotce hráče je žoldák 10. nebo vyšší úrovně ad17=V jednotce hráče je žoldák 15. nebo vyšší úrovně ad18=V jednotce hráče je žoldák 20. úrovně ad19=Usmrtit 2 nepřátele jedním útokem ad20=Usmrtit 3 nepřátele jedním útokem ad21=Usmrtit nepřítele, který je mimo okruh viditelnosti ad22=Usmrtit 10 nepřátel chladnou zbraní ad23=Usmrtit 10 nepřátel pistolí ad24=Usmrtit 10 nepřátel automatickou zbraní ad25=Usmrtit 10 nepřátel odstřelovací puškou ad26=Usmrtit 10 nepřátel těžkou zbraní ad27=Usmrtit 10 nepřátel vrhací zbraní ad28=Minout třikrát v řadě za sebou ad29=Tři kritické zásahy v řadě za sebou ad30=Vyhrát v HxS, neztratit nikoho ze své skupiny ad31=Vyhrát v týmovém boji, neztratit nikoho ze své skupiny ad32=Usmrtit 3 postavy v jednom tahu ad33=Usmrtit 4 postavy v jednom tahu ad34=Otevřít na bojišti 500 beden ad35=Otevřít na bojišti 1000 beden ad36=Koupit předmět v obchodě SC ad37=Koupit předmět v obchodě Premium ad38=Koupit předmět v běžném obchodě ad39=Vylepšit předmět na +3 nebo výše ad40=Postavu minuli třikrát v řadě za sebou ad41=Vylepšit 30 předmětů na +3 nebo výše ad42=Vylepšit 100 předmětů na +3 nebo výše ad43=Vylepšit 500 předmětů na +3 nebo výše ad44=Vylepšit 1000 předmětů na +3 nebo výše ad45=Opravit předmět ad46=Opravit 30 předmětů ad47=Opravit 100 předmětů ad48=Opravit 500 předmětů ad49=Zničit zbraň anebo zbroj +15 a výše ad50=Usmrtit 10 nepřátel pěstí an01=Klan útočící an02=Klan bránící an03=Dobyvatel an04=První krev an05=Poslední hrdina an06=Duch mužstva an07=Zády k sobě an08=Milionář an09=Sparťan an10=Bojem zocelen an11=Masomlejn an12=Užitečný člen klanu an13=Dobrý druh an14=Jako za kamennou zdí an15=5. úroveň an16=10. úroveň an17=15. úroveň an18=20. úroveň an19=Střelmistr an20=Šachíd an21=Koho to tam máme ? an22=Spolehlivá ocel an23=Pistolero an24=Krupobití olova an25=Zdaleka an26=Těžkotonážník an27=Přesné hody an28=Prostě dávám náskok an29=Rozzlobili mě an30=Železobetonová stěna an31=Commandos an32=Mimořádně nebezpečný an33=Smrtonosný an34=Kasař an35=Zkušený kasař an36=Po zuby ozbrojen an37=Výbava vyvážená zlatem an38=To se mi stává an39=Štěstí začátečníka an40=IDDQD an41=Na šťastné vlně an42=Skoro mechanik an43=Mechanik an44=Miláček štěstěny an45=To se mi ještě stane an46=Šetrný an47=Dílna an48=Velkoopravna an49=A nelituji an50=Mistr Kung-Fu ap00=Vyznamenání: ap01=Koeficient vlivu: %s ap02=Bonus k vlivu: %s ap03=Bonus k ratingu: %s ba01=Vaše kredity: %s ba02=Převod zlata na kredity (kurz 1 zl.=1 rubl ; 23 zl.=1$) ba03=Vaše zlato: %s ba04=Koupit zlato ba06=Převést ba07=zlato na %s kredity ba08=Otevřít v novém okně prohlížeče ba09=Počet ba10=Doplnit rozpočet ba11=Stav zlata si můžete kdykoli doplnit zaplacením odpovídající částky přes zvolený platební kanál. bs00=obvyklý stav bs01=registrace účastníků bs02=dobývání probíhá bs02t=Datum obléhání: %s bs03=Dostávám čas do obléhání... bs04=Jméno vůdce: %s bs05=Název klanu: %s bs06=Aktuální čas: %s bs07=Do dobývání zbývá %s. bs08=Stav základny: %s bs09=Postup: %u bs10=Obrana bs11=Útok bs12=Zvolte si požadovanou stranu bs13=Před účastí v obléhání základny je třeba si zvolit stranu, za kterou se váš klan bude bít. Chcete se zaregistrovat mezi útočníky anebo obránce? bs14=Velící klan: %s bs15=Velitel: %s bs16=Body bs17=Účastníci bs18=Váš klan %s bs19=se účastní v obraně bs20=se účastní v útoku bs21=se neúčastní bs22=Neúčastníte se obléhání, protože nejste v klanu bs23=Určitě chcete odebrat klan %s ze seznamu obránců základny? Odebraný klan bude automaticky přidán do řad útočníků. bs24=Daň základny: %s%% bs25=Daň základny bs26=Daň základny se připočítává k ceně předmětů, koupených v obchodě patřícímu základně. Daň se automaticky odpočítává ze všech nákupů a prodejů na území základny. Peníze přecházejí do trezoru klanu. bs27=Současná sazba daně: %s%% bs28=Nová sazba daně: bs29=Čas obléhání bs30=Čas obléhání udává, kdy bude probíhat nejbližší příští bitva o základnu. Jako velící základny si můžete vybrat dobu, která vám nejvíce vyhovuje. bs31=není určena bs32=Dostupné termíny (GMT%s) bs33=Fond obrany bs34=Fond obrany se rozdělí mezi obránce proporcionálně, podle dosažených bodů bs35=Částka ve fondu: %s kr. bs36=Částka, kterou chcete přidat: bs37=Bojové skupiny bs38=Vy %s bs39=neúčastníte se obléhání bs40=účastníte se obléhání bs41=Protivník bs42=Do boje bs43=Bojová skupina bs44=Připomínka: bs45=Každý hráč si do bitvy může vzít 3 postavy bs46=Obrana: %s bodů bs47=Útok: %s bodů bs48=Vaše body: %s bs49=Vaše skupiny má %s bodů bs50=Naprosté vítězství bs51=Zvítězili jste bs52=Totální porážka bs53=Prohráli jste bs54=Klanů v útoku: %s bs55=Klanů v obraně: %s bs56=Účastní se hráčů: %s bs57=Odešlo hráčů: %s bs58=Probíhá bitev: %s bs59=Sehráno bitev: %s bs60=Fond obrany: %s kr. bs61=Vrátit se bs62=Do konce kola %s zbývá: %s bs63=Do začátku dalšího kola zbývá: %s bs64=Jste na %s bs65=Začala registrace na dobývání bs66=Můžete zaregistrovat klan na dobývání základny bs67=Nemáte práva k registraci klanu na dobývání základny bs68=Dobývání ukončeno bs71=Můžete založit anebo vstoupit v bojovou skupinu. Čím dříve tak učiníte, tím více bitev můžete sehrát a získáte více bodů své straně. bs72=Jakmile je vaše skupina připravena, stiskněte Zahájit, abyste přešli do módu očekávání na vhodného protivníka. bs73=Vaše bojová skupina se sformovala, vyčkejte na počátek bitvy s odpovídajícím protivníkem. bs74=Fond obrany - je doplňkové ocenění pro první tři nejlepší hráče z řad obránců bs75=Pokud se chcete narátit k zakládání skupiny, stiskněte tlačítko "Vrátit se" bs76=Herní servery nejsou propojeny mezi sebou, přesun postav tak není možný. Proto si musíte zvolit server, na kterém se bude vaše postava postupně rozvíjet. Doporučený server pro CZ/SK hráče je Arizona. Server doporučený rozřazovacím systémem je: %s bs77=Volba herního serveru bs78=Zrušit skupinu bs80=Výsledky bs81=Výsledky dobývání %s bs82=Termín začátku dobývání: %s bs83=Dobývání skončilo: %s bs84=%s byla dobyta klanem bs85=%s byla uhájena klanem bs86=Zúčastnilo se klanů: %s bs87=Zúčastnilo se hráčů: %s bs88=TOP 3 útočících klanů bs89=TOP 3 bránících klanů bs90=Ocenění bs91=+%s vlivu bs92=+%s kr. bs93=TOP 3 útočících hráčů bs94=TOP 3 bránících hráčů bs95=Fond obrany: %s kr. bs96=Vaše úspěchy bs97=Dobývání - týmová hra. Doporučujeme přihlásit do vaší skupiny další hráče. bs98=Odejít ze skupiny bs99=Jste si jistí, že chcete odejít z dobývání? bs100=Opravdu chcete dobývání opustit? Ztratíte tak veškeré body získané dobýváním. bs101=+%s k bodům hodnosti za zabití bs102=Bonus k bodům hodnosti není bs103=Klan spojence: %s bsw69=Zvítězili útočníci bsw70=Zvítězili obránci bsw71=Remíza c001=Možné poškození c002=Nelze zničit c003=Příliš vzdálený cíl c004=Příliš blízký cíl c005=Cíl zakryt c006=Nedostatek akčních bodů c007=Nedostatek munice c008=Zbraň není přiřazena c009=Poškození: c010=Přesnost: c011=Nablízko (%s polí): c012=Z dálky (%s polí): c013=Použití stojí: %s AB c014=Munice: Žádná c015=Munice: c016=Pancíř: c017=Odchylka hodu: c018= %s pole. c019=Vzdálenost: %s-%s polí. c020=Okruh poškození: %s polí. c021=Kliknutím na zbraň zaútočíte c022=Munice pro %s c023=Střel na výstřel: c024=Nic na výměnu c025=Kliknutím začnete výměnu (%d AB) c026=Uzdraví %s BZ c027=Nejste zraněni c028=Všem: c029=Týmu: c030=Zdravý c031=Lehce raněn c032=Raněn c033=Těžce raněn c034=Takřka zabit c035=Skoro mrtvý c036=Přítel c037=Nepřítel c038=Ozbrojen: %s c039=Zdraví: %s c040=Pancíř: %s c041=Neozbrojen c042=Zakrytý výhled c043=Aktivní %s c044=Regenerace %s ch01=*Nezasažen* ch02=*Zaseklý* ch03=*Bez účinku* ch04=*Kritický zásah* ch05=*Smrtící* ch06=*Přetížený* ch10=Zabití ch11=*Oslepen* ch12=*Nalezen protivník* co00=Stížnosti co01=Šablony stížností co02=Stížnost na hráče co03=Text stížnosti co04=Odeslat co05=Nová stížnost co06=Seznam stížností co07=Stáhnout stížnost co08=Uzavřít stížnost co09=Datum odeslání: co10=Stav co11=Odesílatel: cos01=Otevřena cos02=Vyřešena cos03=Uzavřena cond00=Pouze pro cond01=ženské postavy cond02=mužské postavy cond03=psy cond04=mutanty cond05=lidi cp00=%s má práva\možnosti: cp01=Přijímat nové členy cp02=Prohlížet sklad klanu cp03=Spravovat sklad klanu cp04=Vylučovat z klanu cp05=Vkládat znak klanu cp06=Zvyšovat úrovně klanu cp07=Zveřejňovat hlášení o útoku cp08=Určovat datum obléhání základny cp09=Určovat daň ze základny cp10=Procházet klanový trezor cp11=Povoleno brát UK cp12=Povoleno brát RK cp13=Povoleno brát krystaly cp14=Povoleno brát kredity cw01=Výběr postavy cw02=Úroveň %s cw03=Tvorba postavy cw04=Vytvořit postavu cw05=Smazat postavu cw06=Tvorba postavy selhala. cw07=Naplněn maximální počet postav. cw08=Tato postava již existuje. cw09=Jméno musí být latinkou a nesmí začínat číslicí ani obsahovat spec. znaky. Délka 3-16 znaků. cw10=Postava smazána. cw11=Selhalo mazaní postavy "%s". cw12=Nelze smazat postavu dokud je v klanu. cw13=Nelze smazat postavu dokud vede klan. cw14=Opravdu smazat "%s"? cw15=Jméno postavy: cw16=Obličej: cw17=Účes: cw18=Barva vlasů: cw19=Úroveň %s cw20=Zanikne za %s cw21=Hodnost cw22=Příští hodnost gd00=Všichni proti všem gd01=Dva proti dvěma gd02=Útok na bráněnou základnu gd04=Čtyři proti čtyřem gd08=Dvojice proti všem gm00=Přežití gm01=Týmová hra gm02=Dobývání gm03=Capture The Flag gm04=Horní vs Spodní gm06=Útok na základnu gm07=Obrana základny gm08=Bitva dvojic gm012=Těžba surovin gm016=Výcvik gm10=Druh hry gm11=Tým 1 gm12=Tým 2 gm13=Tým 3 gm14=Tým 4 h14c=Zničit h15c=Prodat h16c=Postavy h17c=Obchody h1_0=Informace h1_1=Nepodařilo se spojit se serverem. h1_2=Ujistěte se, že vaše připojení k internetu funguje. Ověřte si, že váš firewall neblokuje adresu %s a port %s. Pokud jste připojeni přes proxy, musíte nakonfigurovat připojení hry přes proxy. h1_3=Sklad je určen na uložení věcí. Přetáhnete je tam pomocí myši. V každém městě je vašim postavám k dispozici základní sklad s omezeným počtem beden (%s). V případě nutnosti můžete dodatečně navýšit své skladovací plochy. h1_4=Nenávratné zničení předmětu. Pokud chcete předmět zlikvidovat, přetáhněte jej na toto tlačítko. h1_5=Prodej předmětu za cenu v obchodě sníženou o 35% a o amortizaci. Prodávat můžete pouze, pokud jste ve městě. Prodáte přetažením předmětu na tlačítko. h1_6=Zde můžete pracovat se svými postavami: prohlížet vlastnosti každého vojáka a také rozdělovat stávající výzbroj a výstroj mezi vojáky a skladem. h1_7=Zde můžete koupit zbraně i výstroj. Tlačítka napravo přepínají nabídku předmětů. Nakoupíte dvojklikem na předmět. Pokud máte dostatek kreditů, indikátor vpravo nahoře, koupený předmět se automaticky přesune do inventáře vojáka, se kterým jste pracovali naposledy. h1_8=Klan je spolek určitých hráčů se svým řádem a hierarchií. Pro členy klanu existuje oddělený chat a sklad klanu. Uvnitř klanu je možné měnit předměty i peníze. A klan je také zapojen do žebříčku klanů. Všichni členové klanu jsou označeni znakem klanu (při přítomnosti). Vstoupit do klanu je možné bezplatně, ale pouze po nabídce zakladatele/vůdce klanu. PS.: Sklad klanu a výměna fungují pouze mimo započatou hru. h1_9=Ve hře existují dvě platidla: kredity a zlato. Kredity si je možné vydělat ve hře, například jako odměnu za bitvy. Zlato je možné koupit pouze za skutečné peníze. To pak lze použít buď ke koupi prémiových položek, nebo převést na obyčejné kredity. h24c=Žebříček klanů h25c=Dobývání základen h2_1=Právě jste úspěšně založili svůj klan. Přihlásit nebo odhlásit členy klanu můžete kliknutím pravým tlačítkem myši v seznamu hráčů. V tuto chvíli má váš klan úroveň [0]. S rostoucí úrovní vašeho klanu budete získávat větší výsady: jako třeba zvýšený možný počet členů a možnost účastnit se zvláštních klanových módů hry. Hodně úspěchů v hodnocení klanů! h2_2=Chat Tržnice je určen pro směnu předmětů mezi hráči. Nejprve je potřeba se dohodnout o směně, poté musí jedna strana iniciovat obchod (klikněte pravým tlačítkem myši na jméno hráče v seznamu a poté zvolte "Obchod"). Obchod se otevře v inventáři vaší naposledy zvolené postavy. Předávat kredity může pouze hlavní postava. PS: Tlačítko "OK" v okně obchodu stiskněte pouze, pokud vám podmínky obchodu skutečně vyhovují. h2_3=Toto je místo kde se můžete utkat s dalšími hráči. Před výběrem bitvy si ověřte, že se hodíte do rozmezí úrovní (sloupec Úrovně). Zašedlé jsou bitvy, které již běží. Připojit se je možné pouze k nezapočatým bitvám (zobrazeny světlým písmem). h2_4=Žebříček klanů zachycuje Top-100. Abyste se dostali do Top-100, je třeba získat minimálně o 1 bod vlivu více než má klan na stém místě. Body vlivu a pokladna klanu se skládají z 5% zkušeností, které v bitvě získaly postavy hráče, zapojeného do klanu. Násobí se koeficientem vlivu města, ve kterém se bitva konala. Při tomto propočtu body vlivu neubírají získané zkušenosti postavám. Každou hodinu se tabulka žebříčku klanů snižuje. Vliv každého klanu se zmenšuje o 2-3% za den. Při dosažení maximálního počtu členů klanu probíhá snížení rychleji ( 10 lidí - 1x, 20 lidí - 1.5x). Vliv klanu zvyšují také nákupy za zlato v prémiové nabídce. Kurs je 1 zlato = +1 vlivu. h2_5=Poučení k dobývání základen! h3_1=Minimální poškození h3_10=Maximální hodnota účinku zbraně, h3_11=v případě, že protivníka zasáhne celá dávka/exploze. h3_12=Minimální vzdálenost, ze které je možné h3_13=zahájit palbu/použít. h3_14=Maximální vzdálenost, ze které je možné h3_15=střílet/použít. h3_16=Šance na zásah protivníka (jedna střela, pokud jde o dávku). h3_17=S přiblížením k soupeři narůstá. h3_18=Schopnost předmětu, odpovídající snížení obdrženého poškození. h3_19=Ukazuje kolik akčních bodů je potřeba h3_2=Maximální poškození h3_20=na jeden výstřel/útok/použití. h3_3=Minimální vzdálenost zbraně h3_4=Maximální vzdálenost zbraně h3_5=Přesnost zbraně h3_6=Zbroj h3_7=Použití stojí h3_8=Minimální hodnota účinku zbraně, h3_9=v případě, že protivníka zasáhne pouze jediná střela/fragment. ii01=Inventář (i) ii02=Bedna ii03=Výměna (x) ii04=Vyhledat předmět (s) ii05=u padlých ii06=Správa předmětů, výstroj ii07=mezi vojáky ii08=Stojí: %s AB ii09=Změnit zbraň (a) ii10=Prohodí zbraně ii11=Akční Body (AB) ii12=Na každou činnost jsou potřebné akční body. Čím více času je potřeba k provedení činnosti, tím více AB stojí. ii13=Zdraví ii14=Pokud poklesne zdraví na nulu, postava zemře. ii15=Pancíř ii16=Snižuje utrpěná poškození podle třídy pancéřování (procentuální) ii17=Rozsah viditelnosti ii18=Vzdálenost, kam postava dohlédne (polí) ii19=Inventář ii20=Použít ii21=Použije předmět. Potřebné akční body se mohou lišit v závislosti na předmětu. ii22=Upustit (d) ii23=Upustí předmět na zem ii24=Zvýší váš rozsah viditelnosti ii25=Hmotnost: %s ii26=Dokončit tah (e) ii27=Předá hru následujícímu hráči ii28=Hodit (t) ii29=Hodí granát ii30=Zaměřit (t) ii31=Vypustí raketu ii32=Na zem ii33=Zručnost: %s ii34=Stav: %s ii35=Stupeň poškození: %s ii36=Zkušenosti ii37=Jednotky opravy: %s ii38=(Special Edition) ii39=Střelba na pozici ii40=Vesta sebevraha ii41=Odpálit ii42=Hodit světlici ii43=Nabití: %s ii44=Cena dobytí: %s ii45=Cena plného dobití : %s ii46=Spotřeba baterie za sekundu: %s ii47=(Limited Edition. Bezpečná) ii48=(Aktivován) ii49=(Odpojen) it_armor=+%s ke zbroji it_pdef=+%s k základní obraně it_maxhp=+%s k max. zdraví it_healing=+%s k účinnosti léčení it_automatic=+%s k dovednosti Automatické it_distance=+%s k dovednosti Dalekonosné it_heavy=+%s k dovednosti Těžké it_throwing=+%s k dovednosti Vrhací it_light=+%s k dovednosti Lehké it_maxload=+%s k nosnosti. it_melee=+%s k dovednosti Boj zblízka. it_sight=+%s k viditelnosti. it_mining=+%s k rychlosti těžby krystalů it_buster_rank=Množství získaných bodů hodnosti zvýšeno o %s it_buster_exp=Množství získaných zkušeností zvýšeno o %s%% it_buster_exp_n=Množství získaných zkušeností sníženo o %s%% it_buster_exp_z=Získávání zkušeností přerušeno effect_descr_2=Výstřel od boku - 8% pravděpodobnost, že první výstřel v probíhajícím tahu nespotřebuje žádné AP. effect_descr_9=Regenerace - raněná postava získá na počátku tahu 5BZ až do dosažení 80%. effect_descr_13=Protipancéř - 7% pravděpodobnost, že při zasažení cíle se jeho zbroj na 3 tahy sníží o 20%. effect_descr_14=Oslepení - 7% pravděpodobnost, že při zasažení cíle se rozsah jeho viditelnosti ????? na 3 tahy sníží o 3 pole. effect_descr_15=Zhmoždění - 7% pravděpodobnost, že při zasažení cíle se na 3 tahy jeho maximální počet AB sníží o 3. effect_descr_16=Zručný taktik - snižuje cenu za použití zbraně o 1 AP. effect_descr_17=Krvácení - 7% pravděpodobnost, že při zasažení cíle se po 3 tahy bude jeho zdraví snižovat o 15% prvotně způsobeného poškození. lg03=Bronzová liga lg02=Stříbrná liga lg01=Zlatá liga lg00=Platinová liga m100=Jednotka m101=Sklad m102=Zbraně m103=Zbroje m104=Munice m105=Cena: %s kr. m106=Banka m107=Koupit m108=Vyměnit m109=Pokračovat m110=Dokončit m111=Služby m112=Úspěšně dokončené operace m113=Obraz m114=Zvuk m115=Síť m116=Cena: %s zl. m117=Premium m118=K boji připraven m119=Záloha m120=Populace: %s m121=Zákon města m122=Rozsah úrovní: %s m123=Výzbroj před bojem povolena: %s m124=Odhodit připravenou výzbroj: %s m125=Klidná oblast: %s m126=Hlasitost m127=Léčba stojí: %s kr. m128=(%s%% sleva) m129=Nemocnice m130=Vyberte postavu k léčbě: m131=Léčit m132=Mapa m133=Postav m134=Lokace m135=Bitva m136=Klan m137=Zpráva m138=O hráči m139=Hráč %s vás požádal o připojení ke klanu "%s". Přijímáte? m140=Vytvořit klan m141=Rozpustit klan m142=Opustit klan m143=Nastavit znak klanu m144=Zvýšit úroveň klanu m145=Opravdu chcete rozpustit klan "%s"? m146=Jméno klanu: m147=Klan: m148=Členové: m149=Leader klanu: m150=Možnosti klanu m151=Opravdu chcete opustit klan "%s"? m152=Znak klanu stojí 1000 kr. Zadejte cestu k souboru se znakem, např.: C:\1.bmp, pokud necháte pole prázdné, bude současný znak klanu vymazán. Znak nesmí být větší než 16x16 pixelů. m153=Pozvat do klanu m154=Vyloučit z klanu m155=Počet členů: m156=Jméno m157=Vliv m158=Hodnocení klanů m159=Stupeň vlivu města: %s m160=Rozdíl úrovní m161=Úrovně m162=Obchod m163=Hráč %s nabízí obchod. Přijmout? m164=Přejmenovat postavu m165=Jméno postavy bylo označeno za nepřijatelné. Zvolte prosím nové jméno. Pokud budete pokračovat v porušování pravidel, může být vaše postava smazána. m166=Ignorovat m167=Neignorovat m168=* Hráč %s byl přidán na seznam ignorovaných. m169=* Hráč %s byl odebrán ze seznamu ignorovaných. m170=Tržnice m171=Vaše předměty (%s) m172=Vaše nabídka m173=Nabídka soupeře m174=Obchodovat s hráčem %s m175=Dovednosti m176=Schopnosti m177=Naučené schopnosti (%s): m178=Je možné se naučit: m179=Učit m180=Zapomenout m181=Zatím žádné naučené schopnosti. m182=V tuto chvíli pro vás není k dispozici žádná schopnost. m183=Potvrdit učení schopnosti "%s" úroveň %s, za %s kr.? m184=Potvrdit zapomenutí schopnosti "%s" úroveň %s, za %s kr.? m185=Způsobí: m186=+%s ke zdraví. m187=+%s%% k šanci na kritický zásah. m188=+%s k nosnosti. m189=+%s ke zbroji. m190=Potvrzujete zvýšení úrovně klanu za %s kr. a %s vlivu? m191=+%s k boji zblízka m192=+%s k lehkým zbraním m193=+%s k automatickým zbraním m194=+%s k dalekonosným zbraním m195=+%s k těžkým zbraním m196=+%s k vrhacím zbraním m197=+%s k léčení m198=+%s k přesnosti lehkých zbraní m199=+%s%% k přesnosti m200=Vyžaduje úroveň: %s m201=Účes m202=Barva vlasů m203=Vousy m204=Cena změny: %s kr. m205=Smazat m206=Práva m207=Zapsat klan m208=Bojové čety m209=Kapitulovat m210=Vylepšení věci m211=Vylepšení věci (bezpečné) m212=Vylepšit m213=Před: +%s m214=Poté: +%s m215=Bonus k šanci na zlepšení předmětu: %s% m216=Pásmo odchodu m217=Sklad klanu m218=Skutečně se chcete vzdát? m219=Stupeň rozvoje postavy: %s m220=Žebříček hráčů m221=Přezdívka m222=Úroveň m223=Způsobil poškození m224=Utrpěl poškození m225=Vítězství m226=Porážky m227=Hodnocení m228=Zabil m229=Byl zabit m230=Přátelé m231=Seznam vašich přátel: m232=Přidat k přátelům m233=Odebrat z přátel m234=Vylepšené m235=Nastavení chatu m236=Zobrazovat čas zprávy m237=Město specifických předmětů m238=Hráč %s si vás chce přidat mezi přátele. Přijmout? m239=Předat práva vůdce klanu m240=Napište přezdívku hráče, kterému chcete předat práva vůdce klanu. Jméno hráče přesně tak, jak je uveden v seznamu. m241=Jste si jisti, že chcete předat práva vůdce klanu? m242=Informace o hráči m243=O sobě: m244=Kontakt: m245=Skutečně chcete zvolený předmět odstranit? m246=Skutečně chcete zvolený předmět prodat? Celková cena: %s kr. m247=O klanu m248=Cena m249=Stupeň m250=Hornické m251=+%s k viditelnosti m252=Vyléčit všechny m253=V tomto městě není sklad dostupný m254=Zobrazovat zprávy o připojení přátel m255=Editovat m256=Web: m257=Žoldáci: m258=není v klanu m259=Stav: m260=v bitvě. m261=není v bitvě. m262=ve městě m263=Chat hráče je na %s minut zablokován. m264=Celkem online: %s hodin. m265=Informace o klanu: m266=Rating klanu: m267=Umístění v žebříčku: m268=O klanu: m269=Stav m270=online m271=offline m272=Ban chatu: %s m. m273=Zobrazovat: m274=Započaté bitvy m277=Bitva ještě nezačala m278=Bitva již běží m279=Bitva se zahajuje m280=Zvýraznění: m281=Nejvhodnější bitva pro vaše postavy. m282=Tato bitva pro vás může být náročná. m283=Bitva neodpovídá úrovni. m284=Bitva se zahajuje nebo již začala. m285=Seznam m286=(Pouze pro ženské postavy) m287=(Pouze pro psy) m288=(Pouze pro horníky) m289=Přejmenovat m290=Cena za přejmenování hlavní postavy je 30 zl. m291=Cena za přejmenování najatého žoldáka je 3000 kreditů. m292=Jméno odporující pravidlům bude automaticky změněno. m293=Nové jméno: m294=Trestanecká osada m295=O trestanci m296=Hráč ve vězení. m297=Složit kauci m298=Přepočítat m299=Uvězněn %s m300=Násobič: %s m301=Čas do propuštění: %s m302=Nový násobič: %s m303=Nový čas do propuštění: %s m304=Kreditů: m305=Důvod: %s m306=Jste uvězněni m307=Vyberte žoldáka m308=Kvůli těmto lidem podnikali otrokáři z pustiny nájezdy na dobře střežená území společnosti. Odchytávali dělníky na šachtách a hnali je pryč do hloubi neprobádaných zemí, kde je prodávali na bazarech ve starých, zpustlých městech. Noví vlastníci z nich vychovávali žoldnéře, kteří museli dokázat přežít v nelidských podmínkách. m309=Z počátku, kvůli nedostatku vybavení, lidé velice často používali psy k nalezení zaplynovaných míst. Mnohokrát se stalo, že psi takovou práci nevydrželi a utekli do pustiny, kde zdivočeli a pak se potulovali po lidském uzemí. Dnes se osamělý toulavý pes není schopen uživit, proto psi vytváří smečky a napadají kolemjdoucí. m310=Tito osleplí lidé žili desetiletí v šachtách s ložisky plynů a vlivem husté atmosféry se stali silnějšími a vytrvalejšími. Závažné mutace, kterými po celou dobu procházeli, jim nedovolují dýchat čistý vzduch a vycházet na povrch. Nicméně, po 80-ti letech objevila jejich populaci společnost SC a pomohla jim dostat se ze slojí, zkonstruovala ventilační zařízení, které vytěžené krystaly opět přemění v plyn. m311=Změnit avatara m312=Galerie m313=Přidat avatara m314=Přidaní avataři m315=NPC ID m319=Cesta do avatarky m320=Avatar m321=%s kr. m322=%s zl. m323=Obyčejní m324=Odstranit avatara m325=Současný avatar: m326=Nastavit m327=Nedostatek kreditů. m328=Nedostatek zlata. m329=Log operací m330=Předmět m331=Jméno hráče m332=Čas m333=Činnost m334=Vzal m335=Položil m336=Všechny záznamy m337=Filtr m338=Zrušit propuštění m339=Skutečně chcete zrušit propuštění %s? m340=Aktivní obchod m341=Nákup m342=Prodej m343=Prodej celého kompletu m344=Hráč prodává: m345=Hráč chce koupit: m346=Předměty, které chcete od hráče koupit: m347=Předměty, které chcete hráči prodat: m348=Vaše předměty: m349=+%s ke zbroji m350=Zahájit nákup m351=Zahájit prodej m352=Předměty k prodeji: m353=Stanovené ceny: m354=Cena za 1 ks. m355=Prodej celého kompletu m356=Seznam předmětů: m357=Předměty k nákupu: m358=Předmět musí být opravený m359=Prodat m360=Skutečně chcete hráče "%s" vyloučit z klanu? m361=Minimální úroveň vylepšení: m362=Název obchodu m363=Najít obchod m364=Hledat m365=Hledat předmět m366=Prodej i Nákup m367=Tuto schopnost se zatím nemůžete naučit m368=Jste v režimu obchodování m369=Vypnout filtr m370=+%s k obraně pokud nenese zbroj. m371=Cena učení: %s kr. m372=Cena zapomenutí: %s kr. m373=Nabídka služeb m374=Reálný čas m375=Herní čas m376=Jste si jisti, že chcete koupit %s %s úrovně, za %s kr.? m377=Jste si jisti, že chcete koupit %s %s úrovně, za %s zlata? m378=Placené služby m379=Služba vyprší %s m380=Služba vyprší za %s m381=Zrušit m382=Služba zaplacena m383=Jste si jisti, že chcete zrušit službu %s %s úrovně? m384=Seznam serverů m385=Vytíženost m386=Informace m387=Žoldák m388=Klanová služba m389=Klanový trezor m390=Vložit peníze m391=Varování! V nabídce hráče se nachází předměty s očividně přemrštěnou nebo nedostatečnou cenou! Jste si jisti, že jste si pozorně prohlédli ceny zboží a opravdu chcete tento obchod uskutečnit? m392=Administrátoři hry dělají co se dá, aby zabránili podvodům ve hře, ale negarantujeme náhradu ztrát, které utrpíte následkem nedostatku pozornosti při obchodování. m393=Ano, vše souhlasí m394=Poškodí cíle v těsné blízkosti o %s jednotek. m395=Léčit %s jednotek zdraví m396=Nahradit m397=Koeficient zisků: %s m398=Vyznamenání m399=Splněno %s z %s m400=Skrýt splněné m401=Základna města %s m402=Předměty SC m403=Zbraně m404=Hledat m405=Platit kredity m406=Platit zlatem m407=Ukázat předmět m408=Předměty od Spectra Crystals m409= (GMT%s) m410=Prům. úroveň m411=trvalý m412=časově neomezený m413=Byli jste vyznamenáni: m414=Způsobí %s jednotek poškození. m415=Detekce v okruhu %s polí. m416=Aktivní schopnost m417=Pasivní schopnost m418=* Log uložen: m419=Ignorovaní m420=Seznam nežádoucích: m421=Vyvážení m422=Společné m423=Nastavit osobní značku m424=Počet dnů m425=PIN kód (4-8 znaků) m426=Předmět hráče %s m427=Doba platnosti značky: %s m428=Ve směně byl detekován osobní předmět hráče, tento předmět si hráč může kdykoli navrátit k sobě. Pokud takový předmět kupujete, hráč se vás s největší pravděpodobností snaží podvést. m429=Varování! m430=Toto tlačítko umožňuje rovnoměrné rozdělení hráčů do družstev v závislosti na jejich koeficientu zabil\padl m431=Koeficient zabil\padl. Slouží k přibližnému určení úrovně hry hráče. Počítá se jako poměr zabitých postav soupeře k počtu padlých vlastních postav. m432=Odstranit osobní značku m433=PIN m434=Vaše osobní předměty m435=Navrátit m436=I přesto, že je hráč v bitvě m437=Předmět k označení přetáhněte na tlačítko nastavení značky. m438=Opravdu chcete složit kauci? Částka již nebude vrácena! m439=Připravené BS soupeřů m440=Seskupení BS klanu, aliance m441=Připravené BS a začínající bitvy m442=Připravené BS 5-10 lvl m443=Připravené BS 11-15 lvl m444=Připravené BS 16-20 lvl m445=Přejít na odkaz m446=Pomocník %s vám doporučuje přejít na odkaz: m447=Odkaz se otevře v nové okně prohlížeče. Pokračovat? m448=Pomoc m449=Soukromý od %s : %s m450=Aliance m451=Skutečně chcete tento předmět koupit? m452=Není možné dát značku na %s m453=Přijímat nabídky k výměně/obchodu od: m454=Přijímat nabídky na přátelství od: m454A=Přijímat nabídky na vstup do klanu od: m454_All=Všech m454_OF=Přátel m454_OFC=Přátel a členů klanu m454_OC=Členů klanu m454_None=Nikoho m455=I´m Away, try later. m456=Přepnout do režimu «nepřítomen». m457=I´m in the battle, try later. m458=Možnosti aliance m459=Vytvořit alianci m460=Přizvat do aliance m461=Vyloučit klan m462=Zvýšit úroveň m463=Učinit vedoucím klanem m464=Nastavit znak m465=Odejít z aliance m466=Rozpustit alianci m467=Název aliance m468=Založení aliance stojí %s kreditů a %s vlivu m469=Pokud skutečně chcete alianci rozpustit, napište do pole tento příkaz: m470=Příkaz: m471=Znak aliance stojí 1000 kr. Zadejte cestu k souboru se znakem, např.: C:\1.bmp, pokud necháte pole prázdné, bude současný znak aliance vymazán. Znak nesmí být větší než 8x16 pixelů. m472=Cesta: m473=Za povýšení aliance na další úroveň je potřeba zaplatit %s vlivu a %s kr. Povýšit? m474=Váš klan zvou ke vstupu do aliance %s. Vůdce aliance - %s. Pro vstup do aliance je třeba %s kreditů a %s jednotek vlivu. Chceete vstoupit do aliance? m475=Vstoupit m476=Odmítnout m477=Zvou vás do aliance m478=Pokud skutečně chcete alianci opustit, napište do pole tento příkaz: m479=Složení aliance: m480=Pokud skutečně chcete předat práva na vedení aliance, napište do pole tento příkaz: m481=Pokud skutečně chcete vyloučit klan z aliance, napište do pole tento příkaz: m482=Chybí munice. m483=Online hlavního klanu: %s/%s m484=Online: %s/%s m489=Přiřazeno m490=Zkoušeno m491=Srovnání m492=Obléci m493=Používat m494=Žebříček aliancí m495=O alianci m496=Velitel aliance: m497=Klan, úroveň, vliv m498=Vliv aliance: m499=Členem aliance: m500=O alianci m501=a stiskněte tlačítko «OK» m502=Upozorňujeme, že prostředky vynaložené na vytvoření aliance, nebudou vráceny. m503=TOP 100 klanů m504=TOP 200 klanů m505=Rating aliance: %s m506=Úroveň klanu m507=Vliv klanu: m508=Hráčů online m509=O alianci: m510=TOP 300 klanů m511=Košík m512=Hlava m513=Tělo m514=Nohy m515=Chladné m516=Lehké m517=Automatické m518=Dalekonosné m519=Těžké m520=Vrhací m521=Přes 20% m522=Přes 40% m523=Přes 60% m524=Koupit za kredity m525=Koupit za zlato m526=Předmětů m527=Beze slevy m528=Množst. sleva m529=Přejít do košíku m530=Sleva %s%% m531=Cena se slevou (kredity): m532=Cena se slevou (zlato): m533=dostupná při nákupu zboží za cenu větší než m534=%s zlatých. m535=Nazpět do obchodu m536=Sleva m537=Název zboží m538=Vylepšení m539=Skladem m540=Do košíku m541=Cena předmětu: %s m542=Celková cena: %s m543=Zaplatit kredity %s ks. zboží m544=Zaplatit zlatem %s ks. zboží m545=Se slevou m546=Obchodník nenalezen m547=Lhůta m548=Doby pronájmu m549=Vyprší za: %s m550=Předmět nelze přenést m551=Předmět nelze vylepšit m552=Pronájem za kredity m553=Pronájem za zlato m554=Předmět patří %s m555=Výcviková základna m556=Spectra Crystals m557=Předmět nelze označit m558=Předmět nelze převést m559=Předmět nelze prodat m560=Předmět nelze zničit m561=Blikat kartou pouze pokud je zpráva pro mne m562=Základna pro výcvik nováčků m563=Sestavení BS m564=Obnovení zapomenutého hesla m565=Změna hesla m566=Upozornění: Administrátoři hry po vás nikdy nebudou žádat zaslání/sdělení vašeho hesla k účtu! m567=Hra běží na operačním systému Windows Vista nebo starším. Pokud chcete předejít možným problémům se hrou (blikání obrazovky a podobně) doporučujeme u spustitelných souborů (*.exe) hry aktivovat režim "Kompatibilita s XP". Toto upozornění se přestane objevovat, jakmile začne korektně fungovat režim kompatibility s XP. m568=Probíhá připojování k hernímu serveru. Pokud toto okno nezmizí ani po delší době, může to znamenat, že se nedaří navázat spojení. m569=Možné zdroje problému: m570=1. Hru blokuje váš antivir anebo firewall m571=2. Jsou blokovány porty používané hrou m572=3. Nefunguje připojení k internetu m573=4. Technické problémy na straně serveru m574=Ujistěte se, že hra je na seznamu povolených aplikací vašeho antiviru a firewallu. Pokud neznáte postup, pročtěte si dokumentaci vašeho FW/AV. Přesvědčte se, že vaše připojení k internetu pracuje korektně. Pokud nic nepomáhá, zkuste přihlášení po nějaké době opakovat. m575=Rank jednotky m576=Body hodností: %s\%s m577=Velitel jednotky m578=Vaše hlavní postava m579=Hodnost m580=Zrychlený zisk hodností m581=Zrychlený zisk zkušeností m582=Množství získaných bodů hodnosti se zvyšuje o %s za každou zabitou postavu protivníka m583=Množství získaných zkušeností se zvyšuje o %s% m584=Učinkuje po dobu: %s m585=Zabanován m586=Rank jednotky: %s m587=Bonus za rank oddílu: %s%% kr. m588=Hodnostní body m589=Náhled m590=+%s zrychlení náběru m591=Výcvik m592=Začít výcvik m593=Střelnice - je místo, kde může kterýkoli hráč pocvičit své postavy, vylepšit jim potřebné dovednosti svým materiálem a na své náklady. Vyberte z jednotky vybavenou postavu, která vstoupí na střelnici, poté můžete začít s výcvikem. V boji bude vaším soupeřem skupina vysoce zdravých terčů. Poškozením terčů si postava vylepšuje své dovednosti. Cvičená dovednost odpovídá vybavení, které si postava vzala do boje. m594=Výcvik na střelnici m595=Způsob platby výcviku: m596=Platba žetony m597=Platba zlatými žetony m598=Platba kredity (%s kreditů) m599=Platba zlatem (%s zlata) m600=Nemohu udeřit, potřebuji zbraň! m601=Váš klan obsadil oceňované místo v ratingu dobývání m602=za výsledky tohoto týdne. Množství získaných hodnostních bodů m603=se pro všechny vaše postavy zvýšilo o %s. m604=Tento klan obsadil oceňované místo v ratingu dobývání m605=za výsledky tohoto týdne. Množství získaných hodnostních bodů m606=se pro všechny postavy v tomto klanu zvýšilo o %s. m607=Umístění v ratingu dobývání: %s m608=%s zvýšil dovednost "%s" o %s jednotek m609=Rating dobývání m610=Střelnice pro výcvik postav m611=Maximální vylepšení předmětu: %s m612=Udělat hlavní postavou m613=Určitě chcete učinit %s hlavní postavou vaší jendotky? m614=Změna hlavní postavy - vaše současná a nová hlavní postava si prohodí jména. m615=Rating body m616=Bitva se sázkou m617=Sázka m618=Výše vkladu m619=Minimální sázka - %s kreditů nebo 0. m620=Nápověda: m621=Vaše skupina: m622=neomezen m623=Ozbrojen: %s m624=Spojenec m625=bojová skupina sestavena m626=Snížit dovednost o 5 jednotek. m627=Snížit dovednost "%s" o 5 jednotek u %s za 1000 kreditů? m628=Současná hodnota dovedností: m629=Maximální hodnota: m630=Premium m631=Nikdo není k boji připraven m632=Přijímat zprávy pouze od členů klanu a přátel m633=Message filtering enabled. Write to me in Main chat, please. m634=Těžba surovin m635=Dobývání m636=Těžba m637=Ochrana m638=Nájezd m639=%s osob m640=Zahájit těžbu m641=Postavit se na stráž m642=Zahájit nájezd m643=Radio description m644=Drill description m645=Lokalita m646=Podrobná statistika m647=Hlasitost prostředí m648=Pořadí ve frontě: %s m649=Stav žádosti: %s%% m650=Rozsah úrovní příštího dobývání: %s m651=Dobývání ještě probíhá m652=Dobývání ukončeno m653=Základna: %s m654=Po skončení dobývání obdržíte %s kreditů m655=Jste v režimu obchodování. m656=K dispozici: %s m657=Vnější vzhled m658=Tělo m659=Nohy m660=Hráč nenalezen m661=Prodej krystalů m662=Zadejte množství krystalů m663=Současný kurs: %s kr za krystal. m664=Získáte: %s kr za prodej %s krystalů. m665=Celkem bodů: %s m666=Vaše bojová skupina získala %s bodů m667=Celkem: %s m668=Obsah kontejneru m669=Kredity m670=Zlato m671=Krystaly m672=Stříbrný žeton (platidlo v Shooting Range) m673=Zlatý žeton (platidlo v Shooting Range) m674=Vrták m675=Vytěženo m676=Zůstalo m677=Jste si jisti, že chcete použít klíč ? m678=Vyžaduje klíč m679=Zabito mutantů: %s m680=Vytěženo krystalů: %s m681=Nedostatečná nosnost m682=Můžete nést pouze omezený počet krystalů m683=Zadejte požadované množství: m684=Odmyká Spectra Crystals Box m685=V této bedně lze nalézt cenné předměty. m686=K otevření je nutný Spectra Crystals Key m687=Všechny přebytečné suroviny budou ztraceny m688=Zvolte činnost m689=Otevřít balíček m690=Poslat příteli m691=Vyberte si adresáta, který od vás obdrží balíček. Novoroční balíčky je možné otevřít až na Nový rok. m692=Adresát: m693=Text zprávy: m694=Výkres m695=Výkresy m696=Akce m697=Vytvoření předmětu dle zvoleného výkresu vyžaduje %s krystalů m698=Vytvořit předmět m699=Posilovače m700=Lovci mutantů m701=Tento týden m702=Minulý týden m703=Zabito mutantů m704=Setřídit m705=(řazeno dle názvu předmětu) m706=(řazeno dle druhu předmětu) m707=(řazeno dle vylepšení předmětu) m708=Ceny m709=Místo m710=Zabito mutantů za týden m711=Cena pro vítěze každé kategorie bude náhodně losována m712=Aukce m713=Aukce spuštěna m714=Aukce dočasně pozastavena m715=Aukční síň Spectra Crystals m716=Loty m717=Cena příhozu m718=Obchodování skončí za m719=Současná cena m720=Lot č. %s m721=Osobní předměty m722=Předměty se při obdržení stanou Osobními a nebude je možné předávat dalším hráčům m723=Obchodování skončilo m724=Váš vklad m725=Počáteční cena: %s m726=Jste si jisti, že chcete udělat příhoz ve výši %s kreditů do lotu č. %s? m727=Určitě chcete smazat lot ?%s? m728=Historie příhozů m729=Aukce obnoveny m730=Aukce zastaveny m731=Lot vystaven do aukce m732=Lot uzavřen m733=Vklad %s kr. m734=Vklad %s zl. m735=Autopříhoz m736=Aukce končí za %s m737=Historie dražby m738=Odstranit lot m739=Přihodit m740=Běžné aukce m741=Ukončené aukce m742=Kancelář m743=Jste si jisti, že chcete udělat příhoz ve výši %s zlata do lotu č. %s? m744=Skutečná cena: %s m745=Ušetříte: %s m746=Poslední příhoz od: m747=Obdržet lot m748=Blahopřejeme! Vyhráli jste aukci! m749=Odložit m750=Odkoupit lot m751=Můžete odkoupit lot do %s m752=V opačném případě bude zboží staženo z prodeje m753=Konečná cena: %s m754=Lot odkoupen m755=Adminka m756=Rozteč příhozu: %s m757=Trvání: %s m758=Nastavený čas: %s s m759=Poznámka: %s m760=Změnit lot m761=Klonovat lot m762=Vytvořit lot m763=Začít aukci m764=Začít okamžitě m765=Začít od data m766=Datum počátku (yyyy.mm.dd hh:mm) m767=Lot m768=Úroveň vylepšení m769=Cena příhozu: %s m770=Vzor m771=Vystaven na aukci m772=Uzavřít m773=Vyčkat spuštění m774= (v minutách) m775=Cena o: %s m776=S každým příhozem se zvedá: m777=Čas o: %s m778= (v sekundách) m779=Účinek trvá %s m780=Do chatu Tržnice můžete vložit zprávu každé dvě minuty. Zbývá vyčkat %s. m781=Zahajuje se v %s m782=Vydělej si zlato m783=kreditů m784=zlata m785=Kompaktní vzhled m786=Šablona lotu: č.%s m787=Skupina: m788=Stupeň úspěšnosti: %s m789=Zákaz auto. změny stupně m790=Dealeři SC m791=Dealeři Spectra Crystals m792=Oficiální dealeři - jsou agenti autorizováni korporací Spectra Crystals (sic!), jejich hlavním úkolem je zajistit svým klientům doplňkové služby při nabývání herních cenností. Mnozí dealeři mají zastoupení v dalších městech, díky tomu můžete s jejich pomocí získat herní valutu "Zlato" pohodlnějším způsobem, kromě tradičního přes Total Influence Bank. Podrobnější informace získáte přímo od jednotlivých dealerů. Administrace TIO potvrzuje, že Dealeři Spectra Crystals jsou jejími oficiálními zástupci. V případě, že máte výhrady k práci oficiálních dealerů, obracejte se na adresu dealer@l-v-i.ru m793=Napsat vzkaz m794=Dealer Spectra Crystals m795=Povolit automatické vklady m796=Autovklad m797=Odstranit m798=Od: cena lotu, od jaké začne bot přihazovat. m799=Do: cena lotu, při dosažení bot přestane přihazovat. m800=Vklady: počet příhozů, které může bot udělat během aukcí. m801=Změnit m802=Již učiněno vkladů: %s m803=Pravidla hry m804=Smlouva s uživatelem m805=+%s slot pro implantáty m806=Cenný papír, splatný v kreditech m807=Současný směnný kurz: %s kreditů za 1 dluhopis m808=Bude v prodeji do: %s m809=Vyplácení dluhopisů bude probíhat: od %s do %s m810=Pozor: K vyplácení dluhopisů dochází opakovaně, podle aktuálního kurzu. m811=Vyplácena jsou všechna vydání dluhopisů. m812=Směna dluhopisů m813=Chcete směnit %s dluhopisů na %s kreditů? m814=Směna dluhopisů se bude konat: m815=Kurs 1 k %s m816=od %s m817=Pošta m818=Šablona č.%s m819=Text: m820=Nová šablona m821=Určitě chcete odstranit šablonu č.%s? m822=Určitě chcete odeslat šablonu č.%s hráči %s? m823=Historie m824=Historie odesílání dle šablony č.%s m825=Nastavení dluhopisů m826=Start m827=Prodej v Prémiu. Ve formátu yyyy.mm.dd hh:mm m828=Směna na kredity Ve formátu yyyy.mm.dd hh:mm m829=Kurs dluhopisů m830=Od: m831=Do: m832=Současný směnný kurs: není znám m833=Prodej dluhopisů: není známo m834=Směna dluhopisů bude probíhat: není známo m835=Prodej dluhopisů bude probíhat: od %s do %s m836=Směna dluhopisů skončí: %s m837=není známo m838=od %s do %s m839=V tomto okně můžete nastavit svého aukčního bota. Bude sledovat aukce a přihazovat podle vámi nastavených parametrů. m840=Bot přihazuje automaticky, nezávisle na tom, jestli jste v boji nebo offline. m841=Ruční. Příhozy na tuto aukci je možné dělat pouze manuálně. m842=Automatický. Příhozy na tuto aukci je možné dělat manuálně i automaticky. m843=Váš rating: %s m844=Zbývá: %s m845=Odměna: %s m846=Čas bonusu: %s m847=Bonus: %s m848=Přijmout m849=Odmítnout m850=Splnit m851=Vzít odměnu m852=Automatický m853=Ruční m854=Kurzy m855=Pyramida SC m856=Dluhopisy m857=Dluhopis - cenný papír, splatný v kreditech. m858=K dispozici: %s ks. dluhopisů m859=Za sumu: %s kreditů m860=Získáte: %s kr za prodej %s dluhopisů. m861=Skutečně chcete koupit %s dluhopisů za %s zlata? m862=%s dluhopisů za %s zlata m863=Akcie m864=K dispozici: %s ks. akcií m865=Nákup: %s kr m866=%s akcií za %s kreditů m867=Získáte: %s kr za prodej %s akcií. m868=Prodej: %s kr m869=Skutečně chcete koupit %s akcií za %s kreditů? m870=Získáte: %s kr za prodej %s akcií. m871=V tuto chvíli Pyramida nefunguje. m872=V tuto chvíli Pyramida akcie nenakupuje. m873=Akcie Spectra Crystals m874=Prodej je možný od 1000ks m875=Sleva %s%% m876=Suma chybějících vkladů: %s m877=Pozor! Cena daného lotu se skládá z ceny lotu %s a %s chybějících vkladů m878=Celková suma výkupu: %s m879=Storno lotu: m880=1. Při "Stornu lotu" hráč, který udělal poslední vklad a stal se průběžným vítězem, obdrží nazpět všechny své vložené finance (zlato anebo kredity). m881=1. Při "Stornu lotu" hráč, který udělal poslední vklad a stal se vítězem lotu, obdrží nazpět všechny své vložené finance (zlato anebo kredity). m882=2. Ostatní účastníci dražby své vklady ztrácejí. m883=3. "Průběžný vítěz" lotu navíc obdrží 10% ze sumy všech vkladů, učiněných zbývajícími účastníky dražby. m884=3. Vítěz lotu navíc obdrží 10% ze sumy všech vkladů, učiněných zbývajícími účastníky dražby. m885=Stornovat lot m886=Vítěz vzal peníze m887=Shořelá akcie Spectra Crystals m888=Pyramida, které jste se účastnili, skončila. m889=Počet stornovaných akcií: %s m890=Kurs akcií: m891=Kurs prodeje akcií: %s kr m892=Blahopřejeme! Stali jste se průběžným vítězem m893=dražby lotu. m894=Pokračovat můžete některou z následujících variant: m895=Aukce se považuje ze proběhlou, pokud je suma vkladů uskutečněných do jejího ukončení, větší nebo rovná tabulkové ceně dražených předmětů. m896=Cena vkladů a cena lotu: %s m897=Tabulková cena současného lotu: %s m898=Výkup lotu: m899=Při volbě této varianty můžete vykoupit vyhraný lot, anebo jeho výkup odložit do %s. V případě, že do uvedené doby daný lot nevykoupíte, bude smazán a vaše vklady propadnou. m900=Drahé aukce m901=Příchozí m902=Odeslání m903=Odesilatel: %s m904=Předmět: %s m905=Datum odeslání: %s m906=Dopis od %s m907=Vzít předměty m908=Odeslat na sklad m909=Určitě chcete smazat dopis č.%s? m910=Odeslat kredity m911=Přiložit předmět m912=Předměty k odeslání: m913=Obsah zásilky: m914=Převod: %s m915=Rating těžby m916=Před odesláním dopisu je třeba zjistit cenu za službu. Vypočítat cenu za odeslání nyní? m917=Určitě chcete poslat dopis hráči %s a zaplatit za poštovné %s kreditů? m918=Cena za odeslání dopisu: %s m919=%s k odstranění m920=Zaplatit m921=Konec kola za: %s m922=Daň Spectra Crystals: %s%% m923=Vložení implantátů m924=Vložit %s? m925=Dobít baterii? m926=Odstranit %s? m927=Účinky: m928=Zablokován m929=Tento lot nelze stornovat m930=Opravdu chcete zkombinovat %s se %s? m931=Operace s nainstalovaným implantátem jsou zakázány. m932=Úroveň vylepšení m933=Ostatní m934=Hledání dle názvu: m935=Nutná kybernetika: %s. úrovně m936=Do tohoto slotu není možné vložit implantát m937=Zničit %s, vložit %s? m938=Operace s %s jsou v boji zakázány m939=Otevřen panel rychlého přístupu. Zavřete jej pomocí F12. m940=Aliance m941=Opravit m942=Majetek klanu m943=Osobní předmět m944=Vrátit m945=Vzít m946=Body opravy: %s m947=Vylepšení: %s m948=Značka: %s m949=Moje značka: %s m950=Postava m951=Podrobné m952=Kolo m953=Finále m954=Aktuální kolo: %s m955=Běžících bitev: %s m956=Předmět je u hráče %s m957=Předmět je ve skladu nebo trezoru m958=Předmět je u postavy %s m959=Pronajatý předmět m960=Vše m961=Předmět m962=Vylepšení m963=Vlastnictví m964=Značka: Vše m965=Značka: Všechny značkované m966=Značka: Moje m967=Značka: Cizí m968=Značka: Předané m969=Vše m970=Moje m971=Klanové m972=Pronájem: %s m973=Značka m974=Nastavit značku m975=Odstranit značku m976=Vrátit předmět m977=Pro tento předmět nejsou možnosti m978=Vzít předmět m979=Vrátit klanu m980=Vzít z klanu m981=Pro tuto činnost je třeba zvolit postavu m982=Předmět %s se nalézá u hráče %s, chcete jej zpět? m983=Předmět %s se nalézá ve skladu či trezoru, chcete jej zpět? m984=Pauza m985=Vložte název hledaného předmětu m986=Rozšířený režim m987=Předmět se nalézá u postavy %s, chcete předat %s postavě %s? m988=Tentokrát nezobrazovat m989=Jednoduchý režim m990=Postava v bitvě m991=Volba postavy m992=Postava %s m993=Volba postav m994=Jednotky oprav a upgrady m995=Kredity a krystaly m996=Vzít m997=Položit m998=V trezoru klanu tento předmět není m999=U vás tento předmět není m99A=Upgrady m99B=Jednotky oprav m99C=Zařadit do výstroje m99D=Hotovo m99E=Rychlé vyzbrojení m99F=Předměty pro rychlé vyzbrojení nejsou dostupné m99G=Skutečně chcete vrátit %s hráči %s? m99H=Nelze provést v režimu pošty m99I=Skrýt předměty, které jsou v inventáři postav m99J=Skrýt označkované předměty m99K=Skrývat okno chatu v Inventáři m99L=Zmenšit chat m99M=Zvětšit chat m99N=Vystrojit m99O=Administrace m99P=Určitě chcete všechnu výstroj z postavy %s přesunout do skladu? m99Q=Zákaz nakládání s předměty od m99Q2=úrovně vylepšení. m99R=Obchod je zavřený m99S=Skutečně chcete kapitulovat? V takovém případě bude alianci připsána prohra. m99T=Zařadit m1000=Jackpot m1001=Generátor výher m1002=Bonus Points: %s m1003=Nedostatek Bonus Points m1004=Není možné vyhrát více než 6 cen m1005=Výherci m1006=Str. %s m1007=Postava na dobývání m1008=Výstroj: %s m1009=Schází m1010=Šablony výstroje m1011=Hlavní zbraň m1012=Záložní zbraň m1013=Zbroj m1014=Hotové šablony m1015=Uložit jako novou m1016=Změnit stávající m1017=Upravit šablonu a odejít m1018=Inventář m1019=(Člověk %s) m1020=(Pes %s) m1021=(Mutant %s) m1022=Skutečně chcete odstranit šablonu %s? m1023=Člověk %s úr. m1024=Pes %s úr. m1025=Mutant %s úr. m1026=Člověk m1027=Pes m1028=Mutant m1029=Nastavit úroveň: m1030=Šablona bude před svlečena před změnou třídy a úrovně. Skutečně chcete pokračovat? m1031=Zadejte název šablony m1032=Pro šablonu nejsou k dispozici předměty m1033=Vyberte předmět m1034=Zvolte množství m1035=Změnit použití šablony m1036=Auto-oprava m1037=Auto-nákup m1038=Oprava m1039=Nedostatek kreditů. Vyžaduje %s. m1040=Nedostatek vlivu. Vyžaduje %s. m1041=Skutečně chcete změnit šablonu %s? m1042=Vaše statistika: m1043=Rating: %s (%s) m1044=Město: %s m1045=Vítězná série: %s m1046=Sestavování týmů m1047=Ratingová bitva m1048=Nastavení úrovně vylepšení m1049=Maximální úroveň: %s m1050=Obnovit aktuální fu001=Vaše body: fu002=Za zabité: %s fu003=Za vlajky: %s fu004=Za skupinové akce: %s fu005=Postih za padlé: %s fu006=Jiné postihy: %s fu007=Časový koeficient: %s fu008=Získáno kreditů: %s fu009=Daň z pronájmu: %s fu010=Daň vlastníku šachty: %s fu011=Poplatek ostraze: %s mn01=Hrát na internetu mn02=Nastavení mn03=Ukončit mn04=Zpět mn05=Bitva se načítá... čekejte mn06=Vytvořit hru mn07=Připojit ke hře mn08=Počet hráčů mn09=Vytvářím server... mn10=Navštívit website mn100=Klany mn101=Zrušit účast mn102=Uložit log chatu mn103=Prohlédnout ignorované mn104=Město mn105=V bitvě logovat události: mn106=Nalezen soupeř mn107=Soupeř se skryl mn108=Zprávy o útoku mn109=Zprávy o poškození mn11=Vypnout server mn110=Zprávy o léčení mn111=Zprávy o výměně zbraní mn112=Systémové zprávy mn113=Nastavení logu bitev: mn114=Zobrazovat log při začátku bitvy mn115=Špatné připojení? mn116=Zobrazovat chat nad postavou mn117=Pronájem vybavení mn118=Tržiště mn119=Vizuální efekty: mn120=Zobrazovat poškození zbroje mn121=Poškození předmětů v inventáři mn12=Server mn122=Rastr mn123=Bez rastru mn124=Bez mlhy mn125=V mlze mn126=Všude mn127=Hledat hráče mn128=Krystaly mn129=Utéct z bitvy mn130=Odpojit se mn131=Opravdu chcete opustit bitvu? mn132=Blikající rámečky v inventáři mn133=Ne pro vše mn13=Byli jste odpojeni mn14=Synchronizuji... mn15=Ověření mn16=Jméno hráče: mn17=Heslo: mn18=Enter mn19=Zrušit mn20=Registrovat mn21=OK mn22=E-Mail: mn23=Parametr s nesprávnými znaky mn24=Neplatné jméno nebo heslo mn25=Chyba na straně serveru (Please report) mn26=Tento hráč je ke hře již připojen. Zkuste to znovu. mn27=Špatný e-mail mn28=Toto konto je již zabráno mn29=Server neexistuje mn30=Vše mn31=Server zablokován (hra již začala) mn32=Připojuji... mn33=Ověřuji... mn34=Jméno či heslo jsou příliš krátké mn35=Jméno či heslo nebo e-mail jsou příliš krátké mn36=Registruji konto... mn37=Konto úspěšně vytvořeno mn38=Kanál mn39=Hledat mn40=Vytvořit hru mn41=Odejít mn42=Jméno mn43=Hráči mn44=Druh hry mn45=Říct mn46=Kanál zpráv Total Influence mn47=Obnovit mn48=Tvorba hry (internet) mn49=Tvorba hry (LAN) mn50=Jméno mn51=Parametr mn52=Hodnota mn53=Vytvořit mn54=Vytvářím server... mn55=Autor mn56=Nastavení hry mn57=* %s se připojil. mn58=* %s odešel. mn59=Zkontrolujte nastavení pro internet a firewall. mn60=* %s vytvořil server "%s" mn61=Omezení tahu (v sekundách) mn62=Vyžaduje aktualizaci hry. Spusťte hru přes updater.exe anebo ikonou hry na Ploše. mn63=Verze na serveru (%s) se liší od vaší (%s) mn64=Spustit mn65=Uzavřít mn66=Systémové soubory na serveru se liší. mn67=Vy anebo server potřebujete aktualizovat hru. mn68=Čekám mn69=Server právě aktualizuje! Zkuste to později. mn70=Toto konto bylo zakázáno. mn71=Stažení mapy selhalo, je třeba aktualizovat hru. mn72=* vyžaduje 2 proti 2 hráčům. mn73=Změny vstoupí v platnost po restartu. mn74=Uložit mn75= Hrát online můžete po přihlášení na své herní konto. Před prvním přihlášením si musíte konto vytvořit. mn76= Obnovit ztracené nebo změnit současné heslo, můžete po stisku F1. mn77=*Šepot* mn78=Po dobu %s sekund nemůžete mluvit. mn79=Menu mn80=Opravdu chcete skončit? Současné kolo bude započítáno jako prohrané. mn81=Ano mn82=Ne mn83=Opravdu chcete utéct? mn84=%s byl odpojen kvůli chybě spojení. mn85=Záznamy mn86=Sledovat mn87=Autoři mn88=Uložit mn89=Uložit opakovaný záznam jako: mn90=Opravdu chcete smazat vybraný záznam? mn91=... mn92=Chyba mn93=Velikost mapy mn94=Počet postav mn95=Připraven mn96=Mapa světa mn97=Aréna mn98=Nájem postav mn99=Obchod ms00=Předmětů je více než volných pozic v inventáři. ms01=Přemístění předmětů zrušeno. ms02=lehké přetížení (-3 AB) ms03=střední přetížení (-6 AB) ms04=vysoké přetížení (-9 AB) ms05=kritické přetížení (-12 AB) ms06=Opravdu vykopnout hráče "%s" z bitvy? name=Total Influence Online nn01=%s dokončil tah. nn02=Dokončili jste tah. nn03=Táhne %s. nn04=Jste na tahu! nn05=Váš tým je ČERVENÝ. nn06=Váš tým je ZELENÝ. nn07=Váš tým je ŽLUTÝ. nn08=Váš tým je MODRÝ. nn09=%s hraje za ČERVENÝ tým. nn10=%s hraje za ZELENÝ tým. nn11=%s hraje za ŽLUTÝ tým. nn12=%s hraje za MODRÝ tým. nn13=%s zničen. nn14=%s padl na bojišti. nn15=+%s%% k přesnosti při boji zblízka. nn16=%s získal bonus: +%s k rozsahu viditelnosti. nn17=%s získal bonus: +%s ke třídě pancéřování. nn18=%s získal bonus: +%s k max. BZ. op01=Váš monitor: op02=CRT standard, 4:3 op03=LCD standard, 4:3 op04=LCD širokoúhlé, 16:9 (HD) op05=LCD širokoúhlé, 16:10 (HD) op06=Režim: op07=V okně op08=Celá obrazovka op09=Video op10=Použít op11=Rozlišení: op12=Plocha op13=Vertikální synchronizace p00=Cíl: na sebe p01=Cíl: protivník p01d=Každá úroveň této schopnosti zvedne maximální množství zdraví o 5 jednotek. p01n=Zdravý p02=Cíl: spojenec p02d=Každá úroveň této schopnosti umožňuje přidat 80 jednotek k nosnosti. p02n=Silák p03=Cíl: dveře p03d=Když hlavní postava nakupuje-prodává v obchodu, získáváte slevu. p03n=Obchodník p04=Cíl: prostor p04d=Zvyšuje šance na kritický zásah. p04n=Nebezpečný p05=Tahů do regenerace: %s p05d=Při opravě předmětů spotřebujete méně jednotek než je obvyklé. p05n=Mechanik p06=Tahů do konce činnosti: %s p06d=Odolné tělo vám přidává dodatečný bonus k jednotkám obrany. p06n=Tuhý kořínek p07=Pro použití je potřeba %s p08=Používá se s: %s p09=Dosažena hranice použití schopnosti. p10=Tahů do začátku: %s p10d=Údery při boji zblízka jsou mnohem přesnější. p10n=Mistr boje zblízka p12d=Schopnost zavětřit protivníka, dokonce i za zdí. Pes dá znamení štěkotem. p12n=Hafan p13d=Schopnost vyčenichat v určitém okruhu stopy zanechané protivníkem. p13n=Stopař p14d=Pes vycvičený k otvírání dveří. p14n=Otevření dveří p15d=Silné tělo vám přidá dodatečný bonus k množství zbroje. p15e=+%s ke zbroji. p15n=Silné tělo p16d=Každá úroveň této schopnosti přidá 5 jednotek ke zdraví. p16n=Houževnatost p17d=Vaše střelba z lehkých zbraní bude přesnější. p17n=Mistr pistolí p18d=Zvýšená přesnost útoků. p18n=Přesná kousnutí p19d=Vycvičen k zavření dveří. p19n=Zavření dveří p20d=Schopnost zvyšuje maximální počet jednotek zdraví. p20n=Houževnatý p21d=Schopnost umožňuje nosit větší zátěž. p21n=Silný p22d=Kruhový útok na nejbližší okolí. p22n=Kruhový úder p23d=Líže si rány a léčí se. p23n=Léčení p24d=Přidává obranu při nepřítomnosti zbroje p24n=Holá obrana p25d=Zvyšuje maximální hodnotu zdraví o 10% procent p25n=Bonus za vlastnictví základny Denver p25e=+10%% ke zdraví. p26d=Pes kouše protivníka silněji. p26n=Smrtící hryznutí p27d=Odpal z podvěsného granátometu. p27n=Podvěsný granát p28n=Vyžádat pomoc p28d=Přivolá podporu z povrchu p29n=Zvýšení maxima zdraví p29d=Zvýší max. zdraví o %s%%. p30n=Rozšíření viditelného pole p30d=Rozšíření viditelného pole o %s p31n=Optický zaměřovač p31d=Zaměření nepřítele v zadaném sektoru p32d=Odpal z podvěsného granátometu p32n=Podvěsný granát p33d=Zvyšuje viditelnost v temnotě p33n=Přístroj nočního vidění p35d=Umožňuje vám používat implantáty. Každá úroveň odmyká 1 nový slot p35n=Kybernetika p36n=Regenerace p37n=Protipancéř p38n=Oslepení p39n=Zhmoždění p40n=Krvácení skill_help_desc=Požaduje pomoc pe01=Muž pe02=Žena pe03=Dobrman pe04=Sibiřský husky pe05=Německý ovčák pe06=Horník pe07=Muž pe08=Žena pm01=Tah červeného hráče pm02=Tah zeleného hráče pm03=Tah žlutého hráče pm04=Tah modrého hráče s92=* Jméno se již ve skupině vašich postav vyskytuje. s101=* Vypršela účinnost skillu. s102=* Nedostatek žoldáků připravených k bitvě, je třeba %s. s103=Prodáno za %s kr. s104=* Maximální povolená úroveň postavy je %s s105=* Minimální povolená úroveň postavy je %s s106=* V tomto městě není povolená výzbroj předem. s107=* Léčení úspěšné. s108=POZOR! Některá z vašich postav není vyléčena. s109=Koupili jste %s s110=Zvolte předmět k opravě. s111=Předmět není třeba opravovat. s112=Předmět opraven. s113=** Chat byl hráči %s na %s minut zablokován. Důvod: %s s114=** Váš chat byl na %s minut zablokován. Přečtěte si pravidla! Na chatu je zakázáno být sprostý, urážet, flood, spam a reklama. s115=** Chat zpřístupněn. s116=** Hráč %s byl vyhozen. Důvod: %s s117=* K opuštění města musíte být alespoň na úrovni 2. s118=* Zvolený hráč ukončil hru. s119=* %s odmítnul vaši nabídku k obchodu. s120=* Obchodování s hráčem %s. s121=* Špatný cíl obchodu. s122=* Tento hráč již s někým obchoduje. s123=* Poslat nabídku obchodu %s. s124=* Hráč %s obchod zrušil. s125=* Hráč %s souhlasí s tímto obchodem. s126=* Obchod úspěšně dokončen. s127=* Úroveň zvolených postav je pro tuto bitvu příliš vysoká. s128=* Úroveň zvolených postav je pro tuto bitvu příliš nízká. s130=* Příkaz nelze dokončit, dokud obchodujete. s132=* Úspěšně získána schopnost "%s". s133=* Schopnost "%s" zapomenuta. s134=* Za povýšení klanu na další úroveň je potřeba zaplatit %s vlivu a %s kr. s135=* Úroveň klanu byla úspěšně zvýšena. Počet možných členů byl zvednut. s136=Tento předmět již není dostupný s137=* Pro použití %s je třeba mít úroveň %s. s138=* Změna zevnějšku byla úspěšná. s140=Jste v družstvu obránců. Vaším cílem je chránit vlajky a zabránit obsazení před uplynutím určeného času. s141=Jste v družstvu útočníků. Vaším cílem je ukořistit všechny vlajky nebo zlikvidovat protivníka před uplynutím určeného času. s142=* Práva zakladatele klanu předány %s. s143=* Ve chvíli kdy klan odchází, nelze zvýšit jeho úroveň. s144=* Dokud se klan rozvíjí, nelze se účastnit útoku. s145=* Nelze rozpustit klan, který se účastní útoku. s146=* Klan nelze zrušit, dokud vlastní základnu. s147=* Váš klan bude zrušen za %s dny. Stornovat rozpuštění klanu je možné opakováním žádosti o zrušení. s148=* Zrušení klanu stornováno. s150=Zvolte předmět k vylepšení s151=* Předmět %s byl úspěšně vylepšen na úroveň %s s152=* Předmět %s úrovně %s byl zničen při neúspěšném pokusu o vylepšení. s153=Tento předmět nelze vylepšit. s154=* %s se odpojil. s155=* %s se připojil. s156=* Připojili jste se k bitvě. s157=* Předmět se nepodařilo vylepšit. s158=Zvolte předmět k bezpečnému vylepšení s160=* %s vstoupil do hry. s161=* Přidán přítel. s162=* %s přidán k přátelům. s163=* Žádost o přidání mezi přátele zamítnuta. s164=* %s není na seznamu přátel. s165=* %s odebrán z přátel. s166=* %s je již na seznamu přátel. s167=* Přidáváte %s k přátelům. s168=* Sebe přidat nelze. s169=* Oslovený hráč není ve hře. s171=** Hráč %s byl na %s minut uvězněn. Důvod: %s s172=** Spoluhráč z klanu %s byl na %s minut uvězněn. Důvod: %s s173=** Byli jste na %s minut uvězněni. Důvod: %s s174=** Byli jste propuštěni z vězení. s175=* Jakmile se nacházíte ve vězení, není tato činnost možná. s176=* Vězení nemůžete opustit. s177=* Nenacházíte se ve vězení. s178=** Nový čas uvěznění: %s minut. s179=* Tento hráč je uvězněn. s180=* Hráč %s není uvězněn. s181=* Žoldák %s bude propuštěn za %s dny. s182=* Chyba. Avatar by neměl být větší než %s kB, mít rozlišení %s x %s a být ve formátu %s. s183=* Žoldák čeká na propuštění. Pokud chcete propuštění zrušit, stiskněte "Zrušit propuštění". s184=* Koupili jste %s %s u %s za %s kreditů. s185=* Koupili jste %s u %s za %s kreditů. s186=* %s u vás koupil %s %s za %s kreditů. s187=* %s u vás koupil %s za %s kreditů. s188=* Cena musí být vyšší než nula. s189=* Cena musí být celé číslo. s190=* Danou schopnost nelze využít, nedostatek akčních bodů. s191=* Danou schopnost nelze použít v bitvě. s192=* Danou schopnost nelze použít mimo bitvu. s193=* Během používání schopnosti není možná jiná činnost. s194=* Použití této schopnosti není možné, vyčkejte na dobití. s195=* Tuto činnost může provést pouze vůdce klanu. s196=* Založit alianci může pouze vůdce klanu. s197=* Vytvoření aliance je na %s dnů nedostupné. s198=* Přijetí nového klanu do aliance je na %s dnů nedostupné. s199=* Vstup do aliance je na %s dnů nedostupný. s200=* Klan %s nemůže vstoupit do aliance během %s dnů. s201=* Byl překročen maximální počet účastníků aliance. s202=* Váš klan již je v alianci. s203=* Nevhodný název aliance. s204=* Aliance tohoto jména již existuje. s205=* Hráč musí být v klanu. s206=* %s není vůdcem klanu. s207=* Klan %s je členem aliance %s. s208=* Klan odmítl vstoupit do aliance. s209=* Odmítli jste vstoupit do aliance. s210=* Vstoupili jste do aliance. s211=* Přijali jste nového člena aliance. s212=* Založení aliance není možné, pokud klan čeká na rozpuštění. s213=* Klan je členem aliance, rozpuštění klanu není možné. s214=* Vyloučili jste člena aliance. s215=* Aliance rozpuštěna. s216=* Znak aliance vymazán. s217=* Nelze koupit alianci, které jste vůdce. s218=* Koupili jste alianci. s219=* Aliance %s založena. s220=* Předmět již není skladem, nelze koupit. s221=* Předmět již není skladem, nelze prodat. s222=* Účast v dobývání není možná, úroveň klanu musí být vyšší než %s. s223=* Účast v dobývání není možná, vámi zvolená strana převyšuje počtem protivníka. Zvolte si druhou stranu. s224=* Přesun klanu z obránců není možný, protivník má vyšší počet bojovníků/ s225=* Zapojili jste se do dobývání, až do konečného vítězství či prohry není možná jiná činnost. s226=* Klan se účastní dobývání, nelze propustit člena klanu. s227=* Klan se účastní dobývání, nelze přijmout nového člena klanu. s228=* Propuštění žoldáka není možné, účastníte se dobývání. s229=* Po dobu účasti v dobývání není léčení mrtvého žoldáka možné. s230=* Účastníte se dobývání základny. s231=* Již se neúčastníte dobývání. s232=* Nedostatečný počet vojáků k potvrzenému vytvoření bojové skupiny, je potřeba nejméně %s. s233=* Zvýšena cílová odměna dobývání. s234=* Pro vaši skupinu se nenašel soupeř. Pokud vaše aliance v tomto kole zvítězí, budete se moci účastnit i dalšího kola. s235=* Pouze kupující tohoto předmětu, jej může vrátit nazpět do obchodu. s236=* Neúspěšný nákup služby %s, předběžná podmínka neprošla. s237=* Termín platnosti služby %s vypršel. s238=* Koupili jste si službu %s %s úrovně. s239=* Neúspěšný nákup služby, klan musí mít alespoň [%s] úroveň. s240=* Klan nemůže zrušit účast během dobývání. s241=* Obchod již neexistuje. s242=* Nevhodné nové datum zahájení dobývání. s243=* Změna jména hlavní postavy je během dobývání zakázána. s244=* Váš oddíl překročil maximální množství předmětů, které je možné koupit pro dobývání. s245=* Váš klan %s. s246=* Klan %s se účastní dobývání %s. s247=* Velitel základny zakázal registraci vašeho klanu na straně obránců. s248=* Registrace na dobývání již skončila. s249=* Váš klan velí této základně, klan se již zaregistroval mezi obránce. s250=* Do konce %s kola zbývá %s sekund. s251=* Váš klan se již zaregistroval na dobývání druhé základny. s252=* Jeden z klanů velí této základně, registrace mezi útočící není možná. s253=* Dobývání zrušeno. s254=* Dobývání zrušeno, nezaregistroval se žádný klan. s255=* Dobývání započalo. s256=* Dobývání skončilo. s257=* Dobývání skončilo uhájením základny dosavadním velením. s258=* Začala registrace na dobývání. s259=* Registrace na dobývání ukončena. s260=* Do začátku dobývání zbývá: %s minut. s261=* Do začátku dobývání zbývá: %s sekund. s262=* Do konce dobývání zbývá: %s minut. s263=* Do konce dobývání zbývá: %s sekund. s264=* Vaše skupina je zaregistrována, probíhá vyhledávání soupeře. s265=* Vaše skupina je zaregistrována, počkejte do začátku dobývání. s266=* Obsazen štáb základny. s267=* Štáb základny osvobozen. s268=* Registrace již byla ukončena, zvýšení fondu není možné. s269=* %s již nevelí základně %s. s270=* %s se stal novým velením základny %s. s271=* Výměna není možná, účastníte se dobývání. s272=* Výměna není možná, hráč se účastní dobývání. s276=* Bojová skupina nemá dostatek členů, minimum je %s. s277=* Dobývání končí, čekáme %s minut na skončení započatých bitev. s278=* Nelze založit bojovou skupinu, dobývání již končí, očekáváme dokončení započatých bitev. s279=* Klan %s se přidal na stranu obránců. s280=* Klan %s se přidal na stranu útočníků. s281=* Do konce %s kola zbývá %s minut. s282=* Výsledky dobývání nejsou k dispozici. s283=* Výsledky dobývání zatím nejsou, vyčkejte na jeho ukončení. s284=* Opustili jste dobývání, opakovaná registrace není možná. s285=* Překročena maximální povolená úroveň (%s) předmětů vnášených do města. s286=* Byli jste pokutováni za předčasný odchod z bitvy. s287=* Hráč nemůže po dobu %s hodin vstoupit do jakéhokoli klanu. s288=* Tento předmět již má značku. s289=* Značka úspěšně odstraněna. s290=* Značka byla úspěšně nastavena. s291=* Označená věc byla úspěšně navrácena. s292=* Nelze provést, předmět je označen. s293=* Hráč je v bitvě. s294=* Tvůrce bitvy spustil automatické vyvážení. s295=* Vstoupit můžete pouze do Bojových skupin vašeho klanu nebo aliance. s297=* Příliš mnoho aktivovaných postav, maximum pro tuto bitvu je %s. s298=* Pro založení aliance nesmí být úroveň klanu nižší než %s. s299=* Pro založení aliance nemáte dostatečný počet jednotek vlivu. s300=* Může učinit pouze vůdce aliance. s301=* Pro vstup do aliance nemáte dostatečný počet jednotek vlivu. s302=* Pro zvýšení úrovně aliance nemáte dostatečný počet jednotek vlivu. s303=* Znak aliance byl úspěšně nastaven. s304=* Nelze provést, tento klan se účastní dobývání. s305=* Úroveň jednoho z klanů aliance neodpovídá nové úrovni alance, musí být %s. s306=* Úroveň aliance byla úspěšně zvýšena. s307=* Úroveň zvaného klanu je příliš nízká, nesmí být nižší než %s. s308=* Klan nenalezen. s309=* Klan %s není aliančním. s310=* Nový vůdce aliance byl úspěšně nastaven. s311=* Úroveň aliance odpovídá maximální možné. s312=* Váš klan byl vyloučen z aliance. s313=* Vaše aliance byla zaregistrována účastníkem druhé strany. s314=* Aliance bude rozpuštěna za %s dny. Abyste zahájili proces rozpuštění aliance, vypište ještě jednou příkaz "ROZPUSTIT". s315=* Činnost není možná, aliance čeká na rozpuštění. s316=* Rozpuštění aliance zrušeno. s317=* Klan nemůže vstoupit do jakékoli aliance před uplynutím %s hodin. s318=* Hráč %s dezertoval z dobývací bitvy. s319=* Váš klan není v žebříčku TOP-%s klanů, nemůžete se zaregistrovat na dobývání. s320=* Nepovedlo se změnit název klanu. s321=* Název klanu byl úspěšně změněn. s322=* Některý předmět z vašeho košíku již není k dispozici. s323=* Vkládání kreditů na fond obrany je na výcvikové základně zakázáno. s324=* Činnost není možná, pronajatý předmět s325=* Pronajali jste si %s s327=* Síla boosteru je menší, než síla již aktivního boosteru s328=* Booster tohoto druhu a vyšší síly již používáte s329=* Nelze platit kredity či zlatem, když máte k dispozici oba druhy žetonů. s330=* Nelze platit kredity či zlatem, když máte k dispozici žetony. s331=* Nelze platit kredity či zlatem, když máte k dispozici zlaté žetony. s332=* Nelze platit kredity, vyčerpali jste limit tohoto způsobu platby ( %s den je max. %sx ) s333=* Hráč již založil anebo se připojil k nabídce s334=* Skupiny jednotlivých měst s335=* Hráč musel založit nebo se přidat k nabídce s336=* Nabídka nenalezena s337=* Hráč musí být iniciátorem nabídky s338=* Hráč nemůže založit nabídku s339=* Hráč již založil nabídku s340=* Hráč, který založí, je vždy připraven s341=* K použití %s[+%s] je nutná úroveň %s s342=* K bojové skupině se nelze připojit s343=* Sázka v bitvě musí být 0 nebo ne méně než %s s344=* Nemáte dost kreditů na výši sázky (%s) s345=* Váš klan se již neúčastní dobývání základny (%s) s346=* Rozsah úrovní bojové skupiny neodpovídá vašim postavám s347=* Vaše aliance se již neúčastní dobývání základny (%s) s348=* Ložisko nenalezeno s349=* Vrták nenalezen s350=* Hráč je již obsazen s351=* Nájezd na spřátelené postavení není možný s352=* Nelze bránit nepřátelské postavení s353=* Nájezd nepovolen s354=* Těžba nepovolena s355=* Vrták nelze použít s356=* Není možné zavolat pomoc s357=* Příliš mnoho požadavků na autobattle s358=* Nedostatek krystalů s359=* Množství prodávaných krystalů musí být v rozsahu (%s %s) s361=* Příliš mnoho požadavků na těžbu krystalů s362=* Šachta zde není k dispozici s364=* V okolí není naleziště s365=* Aréna zde není k dispozici s367=* %s našel v kontejneru: %s s368=* Bez omezení předmětu s369=* V této bitvě není možné tento předmět použít s370=* V této bitvě není možné tuto schopnost použít s371=* K otevření je nutný klíč s372=* V tuto chvíli kontejner není možné otevřít s373=* Dosažena hranice počtu tahů v bitvě s374=* Aukce mimo provoz s375=* Lot není dostupný s376=* Není možné vložit na stejný lot postupně s377=* Hráč jménem %s neexistuje s378=* Dárek nelze věnovat dvakrát s379=* Předmět %s nelze poslat poštou. s380=* %s nalezl v novoročním dárku %s. Šťastný Nový rok! s381=* V zásilce je příliš mnoho předmětů s382=* Uveden nesprávný typ poštovní zásilky s383=* Nelze poslat předmět sám sobě s384=* Blahopřejeme, %s našel v balíčku: %s s385=* Tento dárek můžete otevřít až na Nový rok! s386=* Nedostatek krystalů s387=* Chybný příkaz s388=* Zvolený předmět zablokován s389=* Tento lot již byl přidán do aukce s390=* Dosažena hranice počtu lotů na aukci s391=* Lot nelze vykoupit s392=* Chybný předmět s393=* Aby bylo možné změnit či odstranit vzor, lot %s musí být odstraněn. s394=* Chyba v parametru %s s395=* Nelze vnášet %s do bitvy ve městě %s s396=* Na zadaném místě není možné použít zaměřovač s397=* Upozornění! Začíná obchodování lotu %s za cenu %s %s, nepropásněte svou šanci! s398=* Blahopřejeme k vítězství %s. Vyhrál lot %s s399=* Blahopřejeme k vítězství %s. Vyhrál lot %s za cenu %s %s a ušetřil %s %s s400=* Nesplněna podmínka pro aktivaci questu s401=* Nesplněna podmínka dokončení questu s402=* Některá z postav není v prostoru východu s403=* Hráč %s utíká s404=* Dopis %s úspěšně odeslán. s405=* Šablonu nelze upravit protože dopisy podle ní vytvořené již byly odeslány s406=* Dopis nedostupný s407=* Bedna zablokována s408=* Směna dluhopisů není spuštěna s409=* %s dluhopisů směněno na %s kreditů s410=* Parametry dluhopisů aktualizovány s411=* Dopisy podlé této šablony již byly odeslány: %s odeslat znovu? s412=* Za lot %s vráceni %s včetně vkladů ostatních hráčů %s s413=* Pyramida vám nemůže vyplatit vše s414=* %s akcií směněno na %s kreditů s415=* %s akcií směněno na %s zlata s416=* Prodej mimo provoz s417=* Transakce zrušena, cena se změnila s418=* Tento předmět se za kredity neprodává s419=* Pyramida mimo provoz s420=* Prodej dluhopisů mimo provoz s421=* V tomto městě nelze měnit daň základny s422=* V dopise jsou předměty s423=* Za lot %s vráceno %s vkladů s424=* S prázdnou soupravou šachtu opustit nemůžete s425=* Nedostatek slotů. s426=* Vkládat více implantátů se stejným efektem nelze. s427=* Dobytí baterie není třeba. s428=* Předmět nelze vylepšit. s429=* %s a %s jsou nespojitelné. s430=* Účastník dobývání nenalezen s431=* Začala registrace na finále dobývání s432=* Začalo %s kvalifikační kolo dobývání s433=* Skončilo %s kvalifikační kolo dobývání s434=* Vaše aliance neprošla kvalifikací s435=* Do konce %s kola zbývá bitev: %s s436=* Kolo %s zrušeno pro nedostatek zájemců s437=* Finále dobývání začalo s438=* Započato bitev: %s s439=* Začala registrace na dobývání - kolo %s s440=* %s nabízí obráncům příměří s441=* %s nabízí útočníkům příměří s442=* %s souhlasí s uzavřením příměří s443=* %s odmítá uzavřít příměří s444=* Postava blokována s445=* Zadaná úroveň vylepšení neodpovídá kombinaci (dostupné úrovně: 5, 10, 15, 20, 25). s446=* Předmět nelze kombinovat. s447=* Předměty nelze zkombinovat. s448=* Kombinace se nepovedla, užité implantáty byly zničeny. s449=* Opustili jste bitvu s450=* Odchod je možný po shromáždění všech postav u výtahu s451=* Odchod je možný po shromáždění všech postav u libovolného vchodu nájezdníka s452=[system]* [%s] %s %s %s s453=* Oblečený implantát nelze vylepšit. s454=* V tuto chvíli nelze zapomenout skill. s455=* Pro použití "%s" je třeba se naučit skill "%s" %s. úrovně. s456=* Výtah zablokován s457=* Inventář není dostupný s458=* Operace není podporována. s459=* Oprava všech předmětů v inventáři stojí %s jednotek. s460=* Sebrat něčí poštu s461=* Nedostatečný počet bodů oprav. Můžete si dokoupit Repair Points. s462=* Nedostatečný počet bodů vylepšení. Můžete si dokoupit Upgrade Kity. s463=* Vaše aliance se účastní dobývání základny %s s464=* Vylepšený předmět nelze odprodat. s465=* Dosažen limit počtu předmětů: %s s466=[battlechat]* V dobývání nelze opustit bitvu s467=* %s již kapituloval s468=* %s kapituloval s469=* Nedostatečný počet bodů oprav. Můžete si dokoupit Implant Repair Points. s470=* Nedostatečný počet bodů vylepšení. Můžete si dokoupit Implant Upgrade Kit. s471=* Klan (Aliance) byl zaregistrován vlivnějším hráčem s472=* Hráč %s vyhrál jackpot v hodnotě %s s473=* Není dost bonus bodů ke hře s474=* Žádná aktivní loterie s475=* Aktivována další loterie s476=Vyberte předmět k vylepšení s477=* Nelze vrátit předmět pokud je u zablokované postavy s480=* Hráč chce koupit předmět s vylepšením %s-%s s481=* Auto-koupeno: %s předmětů typu %s s482=* Auto-opraven předmět %s spotřebováno %s bodů oprav s483=* Opraven předmět %s spotřebováno %s bodů oprav s484=* Předmět %s máte s485=* Vadný formát znaku klanu s486=* Rozměr znaku klanu překročil 16?16 pixlů s487=* Předmět %s mají v Premium Shopu tohoto města s488=* Šablona %s nepasuje na tento typ postavy s489=* U %s zapnuta šablona s490=* Nedostatek munice typu %s se01=Rozšíření osobního skladu se01d=Rozšíření osobního skladu, přidá se pozic: %s se02=Více žoldáků se02d=Zvýšení maximálního počtu žoldáků o %s se03=Rozšíření klanového skladu se03d=Rozšíření klanového skladu, přidá se pozic: %s se04=Rozšíření klanového trezoru se04d=Rozšíření klanového trezoru, přidá se pozic: %s se05=Zkrácený proces léčení se05d=Léčení mimo boj bude %s -krát rychlejší. se06=Bonus k šanci na zlepšení předmětů se06d=Bonus k šanci na zlepšení předmětů +%s%% sk00=Boj zblízka sk01=Lehké zbraně sk02=Automatické sk03=Dalekonosné sk04=Těžké zbraně sk05=Vrhací sk06=Léčba sm01=Vítejte v Total Influence ! sm04=V tuto chvíli zde není žádný GM, který poskytuje služby zákazníkům. Zkuste to později. sm05=Připojili jste se k bitvě vytvořené %s sm06=* %s se připojil. sm07=Opustili jste bitvu. sm08=* %s odešel. sm09=Vstupujete do neklidné oblasti. sm10=Opouštíte neklidnou oblast. sm11=Hráč %s není online. sm12=Dokud jste v bitvě, nemůžete se pohybovat. sm13=Z bitvy není možné odejít. sm14=Nejste v bitvě. sm15=Tato bitva již neexistuje. sm16=Bitva už začala. sm17=Bitva je obsazena. sm18=Už jste v bitvě. sm19=Do bitvy není možné vstoupit. sm20=Vytvoření bitvy selhalo. sm22=Nejste tvůrcem bitvy. sm23=Hráč nenalezen. sm24=Byli jste vyhozeni hráčem %s sm25=Hráč %s byl vyhozen. sm26=Bitva začne za %s sek... sm27=Předmět neexistuje. sm28=Předmět nelze zlikvidovat. sm29=Předmět %s přiřazen. sm30=Předmět %s nepřiřazen. sm31=Někdo není připraven. sm32=Špatné rozdělení týmů. sm33=Start bitvy zrušen. sm36=Cizí tah. sm37=Hráč %s dokončil tah. sm38=Tah hráče %s. sm40=Tyto dveře nejdou použít! sm41=Nedostatek akčních bodů. sm44=Bednu nelze otevřít. sm45=Příliš vzdálený cíl sm46=Příliš blízký cíl sm47=Nedostatek %s sm55=Bylo vám zakázáno přispívat do chatu. sm56=Klan úspěšně vytvořen. sm57=Vytvoření klanu selhalo. sm58=Nesprávné jméno klanu. sm59=Příliš dlouhé jméno klanu. sm60=Klan s názvem %s již existuje. sm61=Nemáte dostatečná práva. sm62=Klan rozpuštěn. sm63=Znak klanu byl odstraněn. sm64=Připojil se člen klanu %s. sm65=Pozvali jste nesprávného hráče. sm66=%s vás pozval do klanu %s. sm67=Neodpověděli jste na pozvání do klanu %s. sm68=%s neodpověděl na pozvání do klanu. sm69=* Úspěšně jste vstoupili do klanu. sm70=* %s úspěšně vstoupil do klanu. sm71=* %s je zaneprázdněn, zkuste to později. sm72=* Čekám na odpověď od jiného hráče. sm73=* Nemůžete propustit sami sebe. sm74=Hráč %s byl propuštěn z klanu. sm75=Úspěšně jste propustili člena klanu. sm76=Již nejste členem klanu. sm77=Vůdce klanu nemůže z klanu odejít. sm78=%s odešel z klanu. sm79=Odešli jste z klanu. sm80=Nemůžete pozvat sebe. sm81=%s již členem jiného klanu. sm82=%s klan je plný. sm83=* Pro vytvoření klanu musíte mít úroveň [4] a 20000 kr. sm85=Nejste ve městě. sm86=V bitvě nelze. sm87=Žoldák nenalezen. sm88=Dosažen limit počtu aktivních postav pro bitvu. sm89=Inventář žoldáka není prázdný. sm90=* Toto jméno již má jiná vaše postava. sm91=Dosažen limit počtu žoldáků. sm92=Ve vaší jednotce se již toto jméno vyskytuje sm95=Všechny pozice skladu jsou plné. sm96=Všechny pozice inventáře jsou plné. sm97=Útěk z boje je možný, ale je třeba všemi postavami dojít k okraji mapy a opakovaně stisknout Ukončit. sm98=Nelze opustit bitvu, dokud neskončila. st01=%s, zvítězili jste! st02=%s, vaši lidé byli eliminováni... st03=Statistiky kola st04=Zabito nepřátel: %s st05=Padlo vojáků: %s st06=Způsobené škody: %s st07=Utrpěné škody: %s st08=Váš tým zvítězil! st09=Váš tým byl eliminován... st10=Získáno %s kreditů. st11=%s získal %s zkuš. st12=%s získal %s zkuš. Dosáhl úroveň %s. st13=%s získal %s hodnostních bodů. st14=Prohráli jste %s kreditů. st15=Daň z pronájmu: %s kreditů. sys01=ROZPUSTIT sys02=OPUSTIT sys03=PŘEDAT sys04=VYLOUČIT ti01= ti01d=1 měsíc = 31 dnů ti02= ti02d=1 rok = 365 dnů ti40=Hlavní menu tmk11=krystalů tmk1=krystal tmk24=krystaly tmt11=tahů tmt1=tah tmt24=tahy tmr11=jednou tmr1=jedna tmr24=jedenkrát tms11=sekund tms1=sekunda tms1u=sekundu tms24=sekundy tmn11=minut tmn1=minuta tmn24=minuty tmd11=dnů tmd1=den tmd24=dny tmw11=týdnů tmw1=týden tmw24=týdny tmm11=měsíců tmm1=měsíc tmm24=měsíce tmy11=roků tmy1=rok tmy24=roky tmh11=hodin tmh1=hodina tmh24=hodiny stms11=s stms1=s stms24=s stmn11=m stmn1=m stmn24=m stmd11=D stmd1=D stmd24=D stmw11=T stmw1=T stmw24=T stmm11=M stmm1=M stmm24=M stmy11=R stmy1=R stmy24=R stmh11=h stmh1=h stmh24=h tu10=Vaše první mise je u konce. Nyní můžete vyzkoušet boj proti živým hráčům. tu11=Pokud nemáte pro určitou činnost dostatek bodů, ale před koncem tahu již nechcete provést nějakou jinou akci, použijte k dokončení tahu tlačítko. tu12=Zbraně si můžete prohodit použitím tlačítka (nebo klávesou a). tut0=Vstupujete do svého prvního boje... tut1=Abyste mohli danou postavu ovládat, musíte ji nejprve označit. Zkuste použít levé tlačítko myši. tut2=Teď příkaz k přesunu. Klikněte sem. tut3=Zastavte přede dveřmi a otevřete je. tut4=Zaútočte na svůj první cíl. Zničte jej! tut5=Vaše postava má nůž. Vyzbrojte ji v menu inventáře. tut6=Útok nožem je účinnější, vyzkoušejte to. tut7=Výborně! Teď zjistěte, jak získat další vybavení. Seberte všechny předměty z bedny. tut8=Vyzbrojte se pistolí a vyjděte ven. tut9=Zaútočte na cíl z větší vzdálenosti. rank01=Rekrut rank02=Vojín rank03=Svobodník rank04=Specialista rank05=Desátník rank06=Četař rank07=Rotný rank08=Rotmistr rank09=Nadrotmist rank10=Štábní rotmistr rank11=Podpraporčík rank12=Praporčík rank13=Nadpraporčík rank14=Podporučík rank15=Poručík rank16=Nadporučík rank17=Senior poručík rank18=Kapitán rank19=Kriegs-kapitán rank20=Major rank21=Kriegs-major rank22=Podplukovník rank23=Plukovník rank24=Komandér rank25=Kriegs-komandér rank26=Divizní generál rank27=Generál major rank28=Generál poručík rank29=Armádní generál rank01e=Recruit rank02e=Private rank03e=Private First Class rank04e=Specialist rank05e=Lance Corporal rank06e=Corporal rank07e=Sturm-Corporal rank08e=Lance Sergeant rank09e=Sergeant rank10e=Sturm-Sergeant rank11e=Master Sergeant rank12e=Lance Unterofficer rank13e=Unterofficer rank14e=Second Lieutenant rank15e=Lieutenant rank16e=Sturm-Lieutenant rank17e=Senior Lieutenant rank18e=Captain rank19e=Kriegs-Captain rank20e=Major rank21e=Kriegs-Major rank22e=Sub-Colonel rank23e=Colonel rank24e=Commander rank25e=Kriegs-Commander rank26e=Brigadier General rank27e=Major General rank28e=Lieutenant General rank29e=General tip01=Odejít z bitvy je možné, ale je třeba všemi postavami dojít k okraji mapy a opakovaně stisknout Ukončit. tip02=Pokud máte špatnou konektivitu do Ruska a/nebo slabší nervy, doporučujeme zvolit jinou hru. tip03=Opravovat předměty můžete pomocí Repair Kitů a Super Repair Kitů tip04=V bitvě můžete na mapě nalézt bedny obsahující munici či lékárničky, v Rezervaci a MO? i zbraně a zbroje. Tyto předměty však není možné po skončení bitvy odnést. tip05=Používejte zbraně podle dovedností postavy, závisí na tom její život. tip06=Dalekonosné zbraně, Vintorez, SVD, AWP a SKS působí s narůstající vzdáleností čím dál větší poškození. tip07=Těžké zbraně jsou smrtící z těsné blízkosti, a naopak z větší dálky skoro neuškodí. tip08=Automatické zbraně jsou univerzální zbraní, nováčci by měli začít právě od nich. tip09=Boj zblízka je jen pro nejsrdnatější hráče. Jste odhodláni se mu věnovat? tip10=Vrhací zbraně jsou ve hře nejnebezpečnější, obávejte se jich. tip11=Nezapomínejte svým postavám koupit schopnosti/perky. tip12=Nezapomínejte si do bitvy brát lékárničky. tip13=Lehké zbraně jsou nejpohyblivější, ovšem s nízkým poškozením. tip14=Pozor, chat v bitvě se také moderuje! tip15=Pokud nemáte penize na dobré vybavení, můžete si jej pronajmout. tip16=Přes tlačítko Banka si můžete za své peníze koupit herní Zlato. tip17=Zlato je univerzální platidlo, můžete jej měnit na kredity anebo za něj rovnou nakupovat. tip18=Na fóru se dozvíte mnoho podrobností o hře, ale i čerstvé novinky a oznámení. tip19=Autobattle spojuje Arény 4 velkých měst s povoleným vybavením: Denver, Military Zone, New York a Detroit tip20=Nezapomeňte, že na počátečních úrovních je lépe používat pouze zbraně jediné dovednosti. tip21=Čím více používáte určitou zbraň, tím více vám roste daná dovednost. tip22=Týmová hra - záruka úspěchu. Koordinujte své počínání se svými spoluhráči. tip23=Nezapomeňte včas doplňovat munici a střelivo u svých postav, dříve než se ocitnete v další bitvě. tip24=Hráčům v bitvě můžete napsat po stisku tlačítka "Enter". tip25=Pokud chcete v boji napsat pouze svému týmu, stiskněte "Shift+Enter". tip26=Inzerovat obchody v chatu lokace je zakázáno, pro tuto činnost existuje samostatný chat "Tržnice". tip27=Pokud máte nějaký dotaz, můžete zkusit získat odpověď v chatu "Pomoc" ve městě Reservation. tip28=Pro sebrání předmětu ze země je třeba postavit postavu na ležící batoh a kliknout na něj kurzorem myši. Tato činnost stojí 1AB. tip29=Nezapomeňte, že není dobré odkládat zakoupené předměty na zem nebo do beden, při každém odložení ztrácí 50% aktuálního stavu! tip30=Předat tah dalšímu hráči je možní stiskem klávesy "?" nebo tlačítkem "předání tahu" v pravém dolním rohu obrazovky. Šetřete čas sobě i druhým. tip31=Pokud jste se rozhodli si něco opatřit, nespěchejte - prozkoumejte ceny, zkuste smlouvat. tip32=U předmětů ve hře existuje parametr udávající jejich stav. Všímejte si stavu svého vybavení a včas jej opravujte, jinak se nenávratně zničí. tip33=Občas je prospěšné si včas, tzn. před koncem tahu, přepnout na sekundární zbraň. tip34=Kromě lékárniček vám pomohou obnovit zdraví i bonbóny, šampaňské a špíz. tip35=Vylepšování předmětů je do úrovně +2 bez rizika. Další zlepšení jsou již pouze na vaše riziko - pravděpodobnost neúspěchu je 37%. tip36=Výstroj SE má nesporné plus - při opotřebování se nerozpadne a nezmizí. tip37=Při skládání skupiny berte ohled na specializaci postav. Např. sniper + pes, sniper + postava s automatem atp. tip38=Horník má v tahu pouze 14AB a vidí 8 polí. Myslete na to. tip39=Hlavní výhodou psů je dohled 10 polí a 17AB v každém tahu. Snažte se toho využívat co nejlépe. tip40=Pokud hrajete psem, nesnažte se dostat těsně k soupeři předčasně. Číhejte, počítejte potřebné AB na přiblížení a kousnutí. tip41=Používejte oslepující granáty. Na 1 tah omezí dohled protivníka na pouhá 4 pole. tip42=Při hře ve skupině se držte blízko u druhých postav. Máte tak záruku účinné protiakce vůči soupeři. tip43=Při vybavování postavy lékárničkami se dobře podívejte na jejich hmotnost, léčivé účinky a AB potřebné k léčení. tip44=Při hře proti psu se snažte udržet si odstup a využít výhod své zbraně. tip45=Hlavní výhodou horníka je silný úder při boji zblízka. Využívejte toho. tip46=Při volbě zbraně a zbroje pečlivě zvažte jejich klady i zápory: tip47=Pokud jste narazili na protivníka a máte dostatek času, nesnažte se ihned střílet či uprchnout, koukněte se na jeho nick, typ zbraně i zbroje a pořadí jeho tahu. tip48=Při vstupu či opuštění domu za sebou zavírejte dveře. Krom toho, že vás to chrání před střelou do zad, oklame to soupeře. tip49=Při zakončení tahu naproti oknům, riskujete zásah z domu nebo naopak zvenku. tip91=Některé dny jsou i v Total Influence totálně na houby. tip92=Odejít z bitvy je možné, ale je třeba všemi postavami dojít k okraji mapy a skočit. tip93=Práce je všechno, co člověk dělat musí, hra je všechno, co člověk dělat nemusí. tip94=Info postavy vám pomůže udělat si obrázek o soupeři. tip95=Své předměty můžete vylepšovat pomocí Upgrade Kitů, ale je to drahá sranda. t001=Bitva se odehrává uvnitř jednoho z rozsahů úrovní: t002=úrovně 4-6 = max. vylepšení předmětů +10 t003=úrovně 7-10 = max. vylepšení předmětů +15 t004=úrovně 11-15 = max. vylepšení předmětů +20 t005=úrovně 16-20 = neomezeno t006=úrovně 1-3 = max. vylepšení předmětů +3 t007=úrovně 4-6 t008=úrovně 7-10 t009=úrovně 11-15 t010=úrovně 16-20 MailBox=Sklad pošty MailSystem=Poštovní systém MailBoxNew=Obdrželi jste nový dopis od %s MailBoxNewWithAttach=Obdrželi jste nový dopis s přílohou od %s Legacy.m808=Bude v prodeji do: 25-31. března Legacy.m809=Vyplácení dluhopisů bude probíhat: 15. dubna 2011 status-win=Vítězství! status-loose=Porážka battle-basic=Přežití battle-team=Týmová bitva battle-wall=Horní vs Spodní battle-assault=Dobývání battle-checkpoint=Šachta battle-tutorial=Výuková battle-shooting-range=Střelnice battle-quest=Quest LeUpgrade01=Neničí a nesnižuje úroveň předmětu při neúspěšném vylepšení. LeUpgrade02=Šance na úspěch 50%. LeUpgrade03=Nevylepšuje předměty 25-27. úrovně. LeUpgrade04=Nevylepšuje jakékoli RPG, Minigun a M60. LeRepair01=Při opravě nesnižuje stav předmětu. PetFilter01=1-3 PetFilter02=4-6 PetFilter03=7-10 PetFilter04=11-15 PetFilter05=16-20 PetFilter06=Odpovídající lokaci not_implemented=Tato funkce ještě není dokončena.