České stránky o hře Total Influence Online

Dobývání 3.0

05.12.2011 17:24Vážení hráči!

Ve hře se brzy výrazně změní způsob dobývání základen. Tradicí se stal podrobný popis na tomto místě. (S tou podrobností to asi byl vtip, vetšinu podstatných informací si nakonec musí odhalit a mezi sebou předat hráči, jako nedávné, a stále nepublikované, funkce tlačítek Ctrl a Shift+Space v inventáři...).
Takže čím se budou Dobývání 3.0 lišit od současných?


ZMĚNY OPROTI DOBÝVÁNÍM 2.0
Především je třeba říci, že základními bojovými jednotkami v nových dobýváních nebudou klany, ale aliance. Samotný průběh dobývání bude rozdělen na 4 etapy - vyřazovací kola a finále. Každé vyřazovací kolo představuje minidobývání, podle jeho výsledků postoupí lepší aliance do následujícího kola. Finále se účastní pouze po 1 alianci na každé straně.
__________________
#2

VYŘAZOVACÍ KOLA

Budou 3, v každém kole může hráč absolvovat pouze jednu bitvu.

1. Prvního vyřazovacího kola se může zúčastnit libovolné množství aliancí. Hráči mohou do bitvy  nasadit pouze po 1 postavě.

Spojování BS bude ve vyřazovacích kolech probíhat podle nových pravidel: bojové skupiny se mezi sebou utkají současně, ve chvíli zahájení kola, tzn nebudou žádné fronty BS, které se již vyzbrojily a jsou v pořadí před ostatními. V momentě spuštění kola dojde ke spárování všech připravených BS v náhodném pořadí. Ale abychom se vyhnuli situaci, kdy na vlastníka základny nezbyde soupeř, jeho BS se párují jako první.
(Takže začne zjišťování jak ovlivnit pořadí BS, aby aliance s jistotou ne/byla mezi prvními a ne/narazila na vlastníka :D).

2. Druhého vyřazovacího kola se účastní na každé straně 5 aliancí, které získaly nejvíce bodů. Každý hráč může do bitvy vyslat maximálně 2 postavy, včetně postavy z minulého kola, tu je možné oživit a léčit.

3. Do třetího kola postupují 3 aliance z každé strany, ty které získaly ve 2. kole nejvíce bodů. Hráči zde mohou nasadit 3 postavy a oživovat i léčit padlé ze 2. kola. Výsledky třetího kola určí finalisty, po jedné alianci z každé strany.

Bodovací systém funguje jako dříve. Ovšem za každé nové kolo se množství získávaných bodů násobí koeficientem kola. Pro první kolo platí koeficient x1, za druhé - x2, třetí - x8 a finálové pak - x 12.
__________________

Pravidla přihlašování na dobývání
Aliance se mohou přihlašovat pouze v čase první registrace před prvním vyřazovacím kolem. Aliance se považuje za přihlášenou, jakmile se jeden z klanů-členů aliance připojí k jedné ze stran. Ostatní klany se pak mohou přidat pouze k této straně.
Hráči se mohou přihlásit v době registrace před libovolným kolem, klidně až před finálovým. Samozřejmě pouze za předpokladu, že jejich aliance ještě nebyla z dobývání vyřazena.
__________________
#3

Pravidla vyřazování aliancí

Výsledková listina aliancí za vyřazovací kolo je sestavována podle získaných bodů - součtu bodů získaných klany a členy klanů. Pokud je počet aliancí přihlášených na první kolo 5 a méně, kolo neproběhne, hráči získají 10 minut na vystrojení a poté je zahájeno druhé kolo. Pokud je počet aliancí z každé strany do 3, pak se přeskakuje rovnou první i druhé kolo. Platí tedy, že pokud se na dobývání přihlásí pouze jediná aliance, po uplynutí 10 minut se automaticky koná rovnou finále.


FINÁLE

Finále se účastní po 1 alianci z každé strany. Spojování BS se liší od pravidel ve vyřazovacích kolech:
1. Nejsou omezení na počet bitev, které mohou jednotliví hráči absolvovat ani na množství použitých postav (předtím 1-3).
2. Hráč může spustit bitvu s BS složenou z libovolného množství hráčů. To jest, maximální počet v BS - 4 hráči po 3 postavách, ale ve finále může hráč spustit BS sám pouze s jedinou postavou. Například pokud jsou již všichni členové aliance zapojeni v jiných BS.
3. Na bitvy ve finále se nevztahuje omezení počtu tahů, bitva se končí pouze v případě, že jedna ze stran ztratí veškeré postavy. Odejít či utéci není možné.
(Pro pořádek doplním, že není možné ani oživování postav mezi bitvami, o léčení prozatím není nic známo - tolik k titulku o vyčerpávajících informacích :D ).
__________________
#4

Odpočítávání

Ve finále má každý hráč spuštěný timer, po jehož vyčerpání vypadává, pokud se nezapojí s alespoň jednou připravenou postavou. Doba odpočtu je 15 minut. Timer běží dokud není k boji připravena BS, ta může být v jakémkoli složení. V čase hledání soupeře je timer zastaven. Pokud se podaří nalézt protivníka, po bitvě se timer vynuluje.

Ukončení finále

Bitvy trvají až do úplného vítězství jedné strany. Tzn likvidace všech postav soupeře. Dobývání pokračuje do doby, dokud u jedné ze stran nezbyde naživu žádná postava odpovídající úrovně. (Asi pouze jako možnost, předpokládám, že může skončit i při nenastoupení BS :D).


Určení vlastníka základny

Vítězství útočníků

V tomto případě se vlastníkem základny stává klan, který získal nejvyšší množství bodů ze všech klanů vítězné aliance. Všechny zisky ze základny se pak mezi vítězné klany dělí podle počtu bodů, získaných jednotlivými klany ve všech kolech dobývání.

Vítězství obránců

V tomto případě jsou možné 2 varianty:
1. Pokud finále vyhraje aliance vlastníka, novým vlastníkem se stává klan s nejvyšším bodovým ziskem. Příjmy se pak dělí podle počtu bodů dosažených klany.
2. Jestliže ve finále zvítězí aliance, která nebyla vlastníkem základny, vlastníkem zůstává původní velící klan. Vítězná aliance se stává až do následujícího dobývání spoluvlastníkem. Příjmy se dělí napolovic.

ZMĚNA ROZHRANÍ DOBÝVÁNÍ

Změnám podlehly i některé prvky interfejsu, včetně základního okna dobývání. Screenshoty prý budou později.


BLOKOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ

V Dobýváních 3.0 jsou přístupné osobní i klanový sklad a také Půjčovna, obchody a klanový trezor.
Zároveň platí omezení na odstrojení předmětů z mrtvých postav - ve finále, až do úplného ukončení dobývání. Hráč, který ukončil svou účast v dobývání, může odejít a hrát si svoje. Ovšem až do ukončení finále pouze s jinými postavami a předměty, než použitými v dobývání.
(Předpokládám, že jde pouze o špatné vyjadřování autora a myšlena je pouze účast ve finále a nikoli blokace předmětů a postav pro hráče z vyřazovacích kol. Ovšem precizněji formulované informace by neuškodily.)
__________________


    

  

zcoit © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode