České stránky o hře Total Influence Online

Implantáty

06.09.2011 17:47

Vážení hráči!

Dnes se objevila nová... implantáty. Implantáty se budou vkládat do speciálních slotů u postavy a posílí tak její vlastnosti. Tyto posilovače jsou určeny k setření rozdílů mezi postavami na stejném rozsahu, kdy se postava na nižší úrovni často nachází v znatelně horší situaci vůči postavě s levelem na horní hranici rozsahu. (Tak nějak bych soudil, že právě to je motivací k vylepšování postavy - pokud nebudou mít hráči na vyšším levelu žádné lepší možnosti či výhody, proč potom vůbec levelovat?)

Implantáty a sady doplňků k nim se budou prodávat pouze v obchodě Prémium. (Neplatící hráči si postavy "dorovnávat" nepotřebují :D)

NOVÝ PERK «KYBERNETIKA»

Používání implantátů vyžaduje získání schopnosti «KYBERNETIKA», dostupné od 4. úrovně. Současně se i implantáty stanou použitelné také od levelu 4. (Nenapadá mě žádný důvod, proč by měly být implantáty použitelné od jiné úrovně, ale asi to bylo nutné zdůraznit).
Každá úroveň perku bude zvyšovat počet pozic pro vložení implantátu:

1. úroveň (dostupná na lvl 4 ) - 1 slot
2. úroveň (dostupná na lvl 7 ) - 2 sloty
3. úroveň (dostupná na lvl 11 ) - 3 sloty
4. úroveň (dostupná na lvl 16 ) - 4 sloty

Implantát se do slotu vkládá nevratně, ale je ho možné vyměnit za jiný anebo odstranit (v obou případech je zničen). Vložený implantát je možné opravovat a vylepšovat stejně, jako by byl v inventáři.


TYPY IMPLANTÁTŮ

V závislosti na funkci se dělí na bojové, obranné a těžební.

Bojové
Bojové implantáty zvyšují význam dovedností postavy, tzn. zvyšují maximální skill s určitým druhem zbraně.

Obranné
Obranné implantáty zvyšují parametry obrany postavy - zbroj, zdraví, účinnost lékárniček.

Těžební
Těžební implantáty vylepšují charakteristiky postavy výhodné na šachtách - nosnost a rychlost těžby krystalů. (Ani jsem nevěděl, že tento parametr postavy mají - těží snad souprava zaražená šrekem rychleji?)


ÚČINKY IMPLANTÁTŮ

Každý implantát přidává postavě u které je nainstalován určitý daný účinek. Zvyšuje aktuální stav konkrétního parametru o dané procento v závislosti na úrovni vylepšení implantátu. Čím vyšší upgrade - tím více procent přidává.

Implantát však účinkuje pouze pokud je aktivovní. Aktivuje se automaticky na počátku každého tahu a jeho funkce závisí pouze na dostatečném množství energie.


OMEZENÍ ÚČINNOSTI IMPLANTÁTŮ

Některé účinky implantátů, jako například zvýšení dovedností se zbraní či zdraví, mají hranici navýšení, kterou nemohou překročit, podobně jako je maxskill u postav. U dovedností bude vrchní hranicí navýšení maximální skill pro nejvyšší level v daném rozsahu. Například postava na 4. úrovni s instalovaným implantátem na zvýšení skillu může mít s danou zbraní až 106. Výše se dostane až po přestupu do následujícího rozsahu 7-10. (Zpočátku tak bude implantát poskytovat určitou výhodu, později postupně žádnou).

Hranicí navýšení zdraví bude množství jednotek u nejvyššího lvl daného rozsahu +5%. Například postava na 4. úrovni s instalovaným implantátem na vyšší zdraví může dosáhnout 122 + (122x0.05) = 128 bodů zdraví HP.

Ostatní účinky podobná omezení nemají (Zatím :D).


BATERIE

Implantáty potřebují pro svou činnost energii, kterou jim dodávají speciální baterie. Jakmile je implantát aktivován, odebírá z baterie 1 jednotku energie za 1 sekundu tahu hráče, na konci tahu vždy dojde k odečtení spotřebované energie. Pokud se baterie vyčerpá, účinnost implantátu končí. Dobití baterie je možné pomocí krystalů, 2 krystaly = 1 jednotka energie. Existovat bude několik druhů baterií lišících se maximálním množstvím energie:

Base Power - obsah  1000 jednotek
Super Power - obsah  1500 jednotek
Magic Power - obsah  2500 jednotek

Postupně, v závislosti na intenzitě používání, se bude obsah v bateriích snižovat až k nule. Narozdíl od implantátů se baterie neopravují. Rychlost snižování obsahu baterií je shodná s rychlostí opotřebení stavu předmětů.
(Pokud by fungoval naprosto stejný vzorec, a bylo by možné baterie dobíjet definovaným počtem krystalů, což je otázka, pak by použitím 198krystalů měla baterie poskočit o 99 jednotek a přijít o 1 ve svém stavu.)


OPRAVY IMPLANTÁTŮ

Implantáty, stejně jako ostatní vybavení, mají určitou hodnotu opotřebení a vyžadují pravidelné opravy. Údržbu implantátů umožňuje provádět speciální Implant Repair Kit, opravy pomocí obyčejného Repair Kitu nejsou možné. Každou opravou přichází implantát o 3% z počátečního stavu, jakmile se opravený stav dostane pod 5% počátečního stavu, další oprava již není možná.
(Pokud je zde "počáteční" chápán jako 100% stav tzn. třeba 330 jednotek, pak by teoreticky měl spadnout o 10 při každé opravě - tedy při opravě na 50j přijdete o 10j (nikoli pouze o 1.5j)... tzn. tlak na vylepšování a ničení implantátů :D)


VYLEPŠOVÁNÍ IMPLANTÁTŮ

Jak již bylo zmíněno výše, implantáty bude možné upgradovat a zvyšovat tak jejich účinnost. Podobně jako u oprav se ani na vylepšování implantátů obyčejný UK použít nedá, je potřeba speciální Implant Upgrade Kit. Vlastní proces je pak naprosto stejný jako při vylepšování zbraní či zbrojí: maximální úroveň je +25, šance na úspěch také totožných 63%, při neúspěšném pokusu implantát zaniká. Všechny implantáty v obchodech Prémium se prodávají pouze s úrovní vylepšení +0.
(Jestli při vylepšení zároveň dochází i ke zvýšení stavu implantátu není jasné, ale předpokládejme, že v tomto případě funguje stejný vzorec jako u ostatních předmětů - i když by se jinak opotřebovávaly rychleji :D)

 

POUŽÍVÁNÍ

V inventáři postavy se zhruba ve výši hlavy objevila nová ikona, kliknutím vstoupíte do rozhraní kde vkládáte a aktivujete implantáty. Rozhraní opustíte kliknutím na ikonu těla, umístěnou na totožné pozici.

Implantáty budou fungovat i v MO.

Později se možná objeví i možnost implantáty kombinovat mezi sebou a vyrábět je dle výkresů. Plus výkonnější baterie.

 

Tož sbohem taktiko!

 

P.S.:

Z překladu popisů implantátů:

Výstřel od boku - 8% pravděpodobnost, že první výstřel v probíhajícím tahu nespotřebuje žádné AP. (Kdoví jestli tuhle featuru někteří admini nepoužívají již dávno :D)

Regenerace - raněná postava získá na počátku tahu 5BZ až do dosažení 80%.
Protipancéř - 7% pravděpodobnost, že při zasažení cíle se jeho zbroj na 3 tahy sníží o 20%.
Oslepení - 7% pravděpodobnost, že při zasažení cíle se rozsah jeho viditelnosti будет na 3 tahy sníží o 3 pole.
Zhmoždění - 7% pravděpodobnost, že při zasažení cíle se na 3 tahy jeho maximální počet AB sníží o 3.
Zručný taktik - snižuje cenu za použití zbraně o 1 AP.
Krvácení - 7% pravděpodobnost, že při zasažení cíle se po 3 tahy bude jeho zdraví snižovat o 15% prvotně způsobeného poškození.

Dobrý je i řetězec (s implanty nesouvisí) ... "Sebrat něčí poštu"..

A zajímavý nový filtr..: PetFilter01=1-3, 4-7 atd. - že by nás čekala nějaká selekce zvířat?
 

zcoit © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode