České stránky o hře Total Influence Online

Příběh

15.01.2009 21:12

     Překlad příběhu je, vzhledem k mé ruštině, pouze volný :).

 

USA, 28. října 1943.

 

Přísně tajný experiment "Philadelphia"

Oficiální verze: Zabezpečit ochranu válečných lodí před magnetickými minami.

Skutečný cíl experimentu - ověření správnosti hypotézy Nikoly Tesly o možnosti teleportace.

Torpédoborec US Navy "Aldrich", který se experimentu účastnil, působením elektromagnetických vln zpočátku zmizel, poté se v jediném okamžiku přemístil prostorem o stovky kilometrů.

Ze 181 členů posádky přežilo pouze 21.

27 členů posádky doslova srostlo s konstrukcí plavidla, 13 zemřelo na popáleniny a ozáření, ostatní beze stop zmizeli, avšak možnost teleportace byla prokázána...

Celý pokus byl proveden pod přímým dohledem Nikoly Tesly, který podle oficiální verze "zemřel" 7. ledna 1943. Jeho smrt byla mystifikací FBI a měla za cíl zajistit bezpečnost výzkumu, sám velký vědec se stal vedoucím přísně tajné laboratoře na výzkum teleportace.

Vláda USA, ohromena výsledkem pokusu s torpédoborcem "Aldrich", se rozhoduje pokračovat ve výzkumech a mnohem rozsáhlejších pokusech.

 

A tak byl na polygonu v odlehlé pustině, v prosinci roku 1943, zahájen projekt Arizona.

Byly zkonstruovány silné generátory energie vypadající jako ohromné věže, vysoké asi 60 metrů a korunované prstencem kovových koulí. Stožáry byly rovnoměrně rozmístěny po obvodu pomyslné kružnice o průměru zhruba jedné míle, v jejímž středu se mělo silné elektromagnetické pole zhušťovat.

 

Takto popisoval průběh experimentu očitý svědek, "Začněme, zavelel Tesla. Rozpoutalo se něco, co připomínalo palbu dělostřelectva. Laboratoř ozářilo namodralé světlo, ze všeho vybavení začali sršet ohnivé jehly, ve vzduchu byl cítit ozón. Z koule na stožáru náhle vyskočily velké modré jiskry, které se vzápětí měnily v modré nitky. A najednou už to nebyly nitky, ale ohnivé pruty silné jako ruka.

Nakonec uhodil blesk a zahřměl hrom, který byl slyšet do vzdálenosti 15 mil."

Uprostřed kruhu vznikl jakýsi zamlžený prostor, oblast svítící nazelenalým světlem, do které vstoupili dva dobrovolníci z řad vědců. Zůstali tam jen krátkou chvíli, ale to, co vyprávěli po svém návratu, všechny účastníky pokusu šokovalo.

Po vstupu do nitra oblasti se vědci ocitli na podivném a neznámém místě. Pozorovatelé mluvili o rostlinstvu podobném flóře středních šířek a nepřítomnosti jakýchkoli známek civilizace. Nikdo nedokázal říct, kam se dostali: vzdálený a opuštěný cíp Země, paralelní svět či jinou planetu.

Vláda se rozhodla v podmínkách přísného utajení do vnitřní oblasti vyslat dlouhodobější výzkumnou expedici. Aby byla zajištěna její soběstačnost, byla vyčleněna velká podpůrná skupina, jež měla v zóně vybudovat nezbytnou infrastrukturu, která by expedici umožnila nezávislost na dodávkách z vnějšího světa.

Experiment pokračuje několik následujících let, do doby než umírá Nikola Tesla. Pro pozorovatele bylo postaveno několik ubikací, které mohly všem zabezpečit ubytování.

Se skutečnou smrtí Tesly se nad experimentem stahují mračna, protože všechna klíčová technická řešení měl šéf projektu pouze ve své hlavě. Objevují se potíže s inicializací portálu. Vědci se setkali i s tím, že během jedné z plánovaných operací se vchod do oblasti přestal otevírat.

Pouze po bezpočtu neúspěšných pokusů a za cenu ztrát obrovských kvant energie, portál znovu vpustil lidi do zóny, ale jen proto, aby je postavil před ještě jednu strašlivou záhadu.

Uvnitř zóny se nepodařilo najít jedinou živou duši. Budovy ve všech komplexech byly prázdné, předměty zůstaly na svých místech, ale všichni vědci i pracovníci zmizeli, nezanechali žádné stopy či zprávy...

Vedení projektu, vylekané tak hromadným zmizením lidí, přijalo opatření ke zničení jakýchkoli informací o tomto již beztak tajném experimentu. Vojenská základna, na jejímž území byl portál vytvořen, byla zakonzervována a energetické věže rozebrány. Po experimentu zůstaly pouze útržkovité výpovědi očitých svědků a několik geologických vzorků, pocházejících ze zóny, na dlouhá léta pohřbených v sejfech ministerstva obrany.

Rok 2015

Vypršela promlčecí doba a z archivovaných svazků o experimentu "Arizona" byla odstraněna pečeť utajení. Artefakty, vynesené před 65 lety ze zóny, se opět dostaly do rukou vědců.

Po mnoha pokusech a analýzách dospěli experti k závěru, že složení vzorků, nalezených v archivech, je současné vědě neznámé. Jak se ukázalo, "Modrý krystal" (jak neznámou látku vědci pojmenovali), má řadu výjimečných vlastností a svými parametry několikanásobně překonává proslulé Helium-3, k jehož těžbě lidstvo od roku 2013 rozvinulo rozsáhlý lunární program.

Hlavní odlišnost nové superhmoty tkví v tom, že její získání se ukázalo jako velmi snadné. Na různých místech zemské kůry dochází k výronům směsí plynů. Tento plyn jímaný do speciálních nádob, reaguje s inertní látkou a krystalizuje. Vznikají stejné "azurové krystaly", které je možné velice snadno přepravovat. Jediný problém spočívá v tom, že získat "modrý krystal" bylo zatím možné pouze v "zóně"...

Ve vzduchu začaly být cítit mnohamiliardové zisky a pro realizaci projektu na získání superhmoty, byla skupinou investorů založena korporace Spectra crystals.

Koupila výsledky výzkumů a také území, na kterém se nacházela stará uzavřená vojenská základna. Technici společnosti znovu sestavili rozebrané Teslovy energetické věže. Portál se opět otevřel.

Do oblasti začali putovat dobrovolníci, nástroje i zbraně. Ze zóny pak drahocenné krystaly. K uskutečnění programu na těžbu "modrého krystalu" se po celém světě verbovali dobrodruzi, které poháněla touha po snadném výdělku a adrenalinových zážitcích.

Za pomoci teleportace byli vhozeni do nitra zóny prakticky nazí a bosí. Žoldáci se ocitli odříznuti od všech pravidel a konvencí moderní civilizace. Aby v těchto podmínkách přežili, budou nuceni projít cestu od obyčejného prospektora až k vůdci skupiny hrdlořezů, kontrolujících těžbu i prodej drahocenné suroviny.

V tomto neprozkoumaném světě, uprostřed strašných tajemství, v podmínkách tvrdé konkurence a naprosté beztrestnosti, mezi vší zradou a žádným milosrdenstvím, zavládl pouze jediný zákon: "Silnější vítězí!"

 

 

zcoit © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode